Styrearbeid i digitale vekstselskaper

Digitale vekstselskaper har helt andre utfordringer enn andre selskaper. De vokser raskere, og nye virksomheter basert på kunstig intelligens, for eksempel, er gjerne mer komplekse, og har helt andre forutsetninger.

"Venture Boards" er et nytt begrep, og speiler nye utfordringer som den eksisterende forskningslitteraturen ennå ikke har rukket å beskrive. En masteroppgave på dette feltet kan med fordel ta fatt i denne tematikken og gjennom intervjuer forsøke å avdekke hvordan styrer i raskt voksende digitale virksomheter fungerer. 

Garg, S. 2020. Venture Boards: A New Horizon for Corporate Governance. Academy of Management Perspective, 34(2): 252–265.

Garg, S., & Eisenhardt, K. M. 2017. Unpacking the CEO–board relationship: How strategy-making happens in entrepreneurial firms. Academy of Management Journal, 60(5), 1828–1858.

Publisert 2. nov. 2020 23:53 - Sist endret 20. nov. 2020 13:49

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60