Klokke-app for å minne om å ta hjertemedisin

Medisinen Betablokkere brukes av mange. Den er en av få som senker dødelighet ved hjertesvikt (vanlig sykdom med 5-års dødelighet på ca 50%, som alvorlig kreft). Brukes og mot høyt blodtrykk (folkesykdom). Alle som har fått hjerteinfarkt får det også.

Omlag halvparten av pasientene tar ikke medisinen regelmessig, noe som er nødvendig for å oppnå gunstig effekt. Når pasienten unnlater å ta medisinen øker pulsen. 

Oppgaven består av å lage og evaluere en app for en Apple Watch som overvåker hvilepuls (gjennomsnittlig over en viss periode i løpet av dagen). Den skal gi advarsler om høy puls og motivere for å bruke medisinen:

  • Din puls er høy, har du husket å ta din hjertemedisin idag
  • Din hvilepuls var høy i går, husk å ta din hjertemedisin i dag
  • Husk at hjertemedisinen tatt regelmessig øker livslengden hos pasienter med hjertesvikt

Ved gjentatt høy hvilepuls over flere dager:

  • Ta kontakt med din lege for revurdering av dine hjertemedisiner

Appen må også kunne stilles inn med pasientens normalpuls når pasienten tar medisiner. 

Evalueringen går ut på å la 3 personer prøve klokken over noen dager for å teste om meldingene blir gitt som planlagt. Appen må justeres og evalueringen gjentas til den virker som planlagt. 

På lengre sikt kan masteroppgaven bidra til å få gjennomført en studie for å forhåpentligvis vise at klokke med app gir en økt bruk av medisinen/senket hjertefrekvens for bedret kost-nytte-effekt versus forskriving av medisin alene og således bedret helse.

Apple Watch gir mer pålitelig avlesning av puls enn andre klokker.


 

Publisert 10. des. 2018 09:24 - Sist endret 10. des. 2018 09:24

Omfang (studiepoeng)

60