Oppgaven er ikke lenger tilgjengelig

Oppgave som også passer for deg som begynte master aug 2020: Klokke-app for å minne om å ta hjertemedisin

Medisinen Betablokkere brukes av mange. Den er en av få som senker dødelighet ved hjertesvikt (vanlig sykdom med 5-års dødelighet på ca 50%, som alvorlig kreft). Brukes og mot høyt blodtrykk (folkesykdom). Alle som har fått hjerteinfarkt får det også.

Omlag halvparten av pasientene tar ikke medisinen regelmessig, noe som er nødvendig for å oppnå gunstig effekt. Når pasienten unnlater å ta medisinen øker pulsen. 

Trenger du/dere en masteroppgave nå i vårsemestret 2021? Da passer denne for dere. 

Oppgaven består av å videreutvikle og evaluere en app for en Apple Watch som overvåker hvilepuls (gjennomsnittlig over en viss periode i løpet av dagen). Den skal gi advarsler om høy puls og motivere for å bruke medisinen:

  • Din puls er høy, har du husket å ta din hjertemedisin idag
  • Din hvilepuls var høy i går, husk å ta din hjertemedisin i dag
  • Husk at hjertemedisinen tatt regelmessig øker livslengden hos pasienter med hjertesvikt

En masterstudent har laget en fungerende prototyp ved hjelp av Apple Health Kit. Den nye masteroppgaven vil bygge på denne prototypen og forsøke å lage appen ved hjelp av Apple ResearchKit and CareKit og evaluere den. 

På lengre sikt kan masteroppgaven bidra til å få gjennomført en studie for å forhåpentligvis vise at klokke med app gir en økt bruk av medisinen/senket hjertefrekvens for bedret kost-nytte-effekt versus forskriving av medisin alene og således bedret helse.

Masteroppgaven passer spesielt godt for en eller to student(er) som kan tenke seg å gå videre med kommersialisering av appen. 

Apple Watch gir mer pålitelig avlesning av puls enn andre klokker.


 

Publisert 2. feb. 2021 14:23 - Sist endret 5. mars 2021 11:37

Omfang (studiepoeng)

60