Smidig utvikling og autonome kryssfunksjonelle team

Autonome kryssfunksjonelle team blir i økende grad brukt i IT-prosjekter. Slike team kan være effektive i bedrifter i bransjer som kjennetegnes av raske markedsendringer. Bedriftene må kunne tilpasse seg komplekse og uforutsigbare oppgaver, hvor man raskt må endre fokus etter kundenes behov, og hvor innovasjonsarbeidet er kontinuerlig. Slike team er også aktuelle i storskala prosjekter og distribuerte prosjekter. Fordelene med autonome kryssfunksjonelle team ligger i evnen de har til å utnytte kompetanse på tvers av funksjoner og at beslutningsmyndighet desentraliseres, noe som skaper flatere strukturer med økt medvirkning, distribuert ansvar og mer effektive beslutninger.

For at autonome kryssfunksjonelle team skal være effektive i dagens og fremtidens verdiskapingsprosesser preget av komplekse prosesser og høy usikkerhet, er det behov for ny kunnskap om hvordan slike team fungerer. Det er nødvendig å finne ut hvordan autonome kryssfunksjonelle team kan fungere i systemutviklingsprosjekter, og teste ut nye modeller for teamorganisering hvor kompetanse og fordelene med den norske arbeidslivskulturen utnyttes på best mulig måte. 

Masteroppgaven vil innebære å studere smidige team i en bedrift. Datainnsamlingsmetoder vil hovedsakelig være observasjon og intervjuer. Man vil for eksempel observere daglige stand-up møter, og det er derfor nødvendig at studenten snakker godt norsk. 

Prosjektoppgaven vil være knyttet til et forskningsrådsprosjekt ledet av SINTEF.

Innlevering av masteroppgave: 1. mai 2019.

Publisert 25. okt. 2017 10:33 - Sist endret 25. okt. 2017 10:33

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60