Filming av drone


Filming av små droner på avstand med zoom-linser (feks. 600mm) er krevende fordi det blant annet kan være vanskelig å peke i riktig retning med linsen. En løsning kan være at dronen sender sin GPS-posisjon og kameraet rettes inn etter dette.

Filming av dronen foregår med kamera montert på stativ. Stativet har vinkelenkoder slik at vinkelen til kameraet kan leses av. Ved hjelp av dronens GPS-posisjon, kamerastativets GPS-posisjon og vinkelenkoderposisjon kan korrekt retning regnes ut og vises til en person som styrer stativet. Videre kan tidstemplet logging av pekeretning brukes i etteranalyse sammen med videoopptak.

Oppgaven går ut på å implementere ett kretskort som tar posisjon fra to vinkelenkodere, magnetometer og inclinometer, tidstempler dette ved hjelp av IRIG-B tidssignal og sender tidsstemplet data ut på Ethernet. Videre regnes korrekt pekeretning ut og vises på en skjerm.

Oppgaven er egnet for elektronikk og datastudenter som er interessert i embedded systemer. Oppgaven består av enkelt kretskortdesign, SoC design med Zynq FPGA, VHDL programmering (med testbenker) og embedded software. Stundentene kan ta utgangspunkt i ett eksisterende FPGA-kort (for eksempel Arty Z7) eller ZedBoard og utvikle sin løsning rundt dette.

Emneord: FPGA
Publisert 24. mai 2019 15:20 - Sist endret 24. mai 2019 15:20

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60