Pågående og avsluttede masteroppgaver

Here are the slides from the information meeting on 24 September 2019.