Studielaben

Studielaben er ikke lengre en egen organisatorisk enhet, men mye av arbeidet fortsetter innenfor forskningsgruppen Programmering og Software Engineering, og i Ifis administrasjon og driftsgruppe. På denne og underliggende sider finnes du innhold relatert til undervisning, læring og studiemiljø.

Publisert 23. mars 2011 20:15 - Sist endret 6. juni 2019 17:31