Overgang til UTF8 på RHEL5 Linux

På grunn av at USIT nå bytter til UTF8 som koding for filnavn på våre filtjenere (asgard og bifrost) vil vi nå bytte til UTF8 som standardkoding i RHEL5 Linux.

Noen brukere av LaTeX vil oppleve at de må legge til følgende linje i sine LaTeX dokumenter:
\usepackage[utf8]{inputenc}
Vi håper på at våre brukere ikke blir berørt av denne endringen i stor grad.
Publisert 28. juni 2013 17:57 - Sist endret 28. juni 2013 17:57