Infoskjermer i IFI2

I IFI2 finnes det et distribuert system av 26 infoskjermer som styres fra en server administrert av Ifidrift og innholdsmessig underlagt Ifis nettredaktørrolle.

Infoskjermsystemet i IFI2 benytter Scala software.

 

Fremgangsmåte og forutsetninger for å publisere på infoskjermene

Det må foreligge en ferdig produsert plakat i form av en bildefil i kurant bildeformat (f.eks. jpg, ikke ppt) i oppløsning 1920x1080 som sendes til ifidrift@ifi.uio.no.
Videoer, fjernsyn, og streaming støttes ikke. Ifidrift kan ikke forestå produksjon av plakater/innhold.

Det må videre angis en startdato og sluttdato for visning. Eventuelt også hvilke arealer i IFI2 som skal omfattes av visningen.

Bildet vil bli underlagt en vurdering med hensyn på teknisk kvalitet og redaksjonelt innhold.

Når det gjelder det redaksjonelle så må formålet være relatert til studenter og ansatte, som f.eks informasjon om studier, faglige og/eller sosiale arrangementer, foreningsaktiviteter, humanitære formål initiert av studenter eller informasjon knyttet til IFI2-bygningen. Kommersiell aktivitet tillates ikke.

Ytterligere teknisk info finnes her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/profil-trykk/mn/ifi/infoskjermer/

Publisert 13. mars 2014 15:45 - Sist endret 3. okt. 2018 13:30