Opptak/Podcast

Med opptak/podcast forstås opptak av lyd, video og presentasjoner i undervisnings- og møterom i IFI2 som blir tilgjengeliggjort over nett fra en medieserver.

Møterom med AV-utstyr (videoprojektor, lerret og lyd)

Opptak/Podcast

Per i dag støttes kun opptak av presentasjon (PC/Mac) og talelyd i enkelte av undervisningsrommene i IFI2. Det benyttes da en programvaretjeneste som kalles Camtasia Relay.

Den enkleste form for bruk av Techsmith Relay innebærer at talelyd og presentasjon på lærermaskin blir lagret og tilgjengeliggjort på en sentral server. Brukergrensesnittet er enkelt.

Videoopptak med fastmontert kamera i IFI2 støttes ikke foreløpig. Kamera må evt medbringes av den enkelte bruker.

Ved bruk av Techsmith Relay i rom uten talelydanlegg (mikrofon) må mikrofon medbringes og tilkobles datamaskinen der man kjører Techsmith Relay.

Techsmith Relay

Techsmith Relay er en programvaretjeneste for opptak av presentasjon og talelyd som tilbys gjennom Uninett.

Mer info om denne tjenesten og brukerveiledninger finnes her:

Mer om Techsmith

-----

Kontakt drift@ifi.uio.no, tlf. 22852714 for ytterligere spørsmål.

Publisert 13. mars 2014 13:39 - Sist endret 22. sep. 2017 11:29