Streaming

Streaming vil si overføring av lyd og video i sanntid fra rom i IFI2 distribuert over nett.

Status for streaming

Streaming ut av rommet

Streaming ut av kamera og lyd støttes i rom 5370 (som primært benyttes for disputaser) og det er i ferd med å bli støttet i auditoriene Simula og Smalltalk for streaming av større arrangementer der.

Streaming ut benytter rommets fastmonterte kameraer og mikrofoner som kilde. Streamingen styres fra touchpanel fra AV-utstyr.

Det er mulig å mikse sammen 2 videokilder i samme bilde, typisk kamerabilde og presentasjon. I tillegg legges det på lyd, typisk talelyd fra mikrofon.

Streaming inn til rom

For streaming inn til rom anbefales det benyttet enten rommets faste PC eller en medbragt laptop hvor man kjører programvare for å ta inn streaming, f.eks. VLC eller liknende. PC/laptop kan kobles til video/lyd-inngang på AV-utstyret og man kan vise frem streamingen på samme måte som om man kjører en vanlig presentasjon i rommet.

 

 

Publisert 13. mars 2014 15:51 - Sist endret 22. sep. 2017 10:37