Videokonferanse i IFI2

Ved: drift@ifi.uio.no, tlf. 22852714

Hva menes med videokonferanse?

Videokonferanse er kommunikasjon med lyd og video begge veier mellom 2 eller flere parter. Lydkilde kan være mikrofon og/eller PC-lyd. Videokilde kan være kamera i rommet eller PC-skjermbilde (presentasjon) fra fast PC eller medbragt laptop.

Hvilke videokonferanser støttes?

Dette dokumentet omhandler videokonferanseutstyr som er integrert med AV-utstyr i enkelte av møterommene og undervisningsrommene i Ole-Johan Dahls hus.

Det er 2 ulike videokonferansesystemer som er tilgjengelig:

- Microsoft Skype

- Cisco H.323

Disse er beskrevet under.

Microsoft Skype

Skype må benyttes på den faste (stasjonære) PCen i rommet som er navngitt DeskPC. Logg inn på PCen og start Skype. Logg inn med din Skype-bruker. Rommets fastmonterte kamera og mikrofon er koblet til PCen og vil kunne benyttes for Skype-konferansen.

Kamera styres fra touchpanel for AV-utstyr. Lydnivå for mikrofon styres også fra touchpanel. Trykk "Start AV-System" og deretter "Skype" på touchpanelet.

Det er ikke mulig å benytte rommets faste kameraer og mikrofoner med eget medbragt utstyr (egen laptop). Ved bruk av egen laptop må innebygget kamera/mikrofon i laptopen benyttes.

 

Cisco H.323 

I enkelte rom i Ole-Johan Dahls hus finnes også utstyr fra Cisco. Når man skal benytte videokonferanse med Cisco-utstyret må også de andre deltakerene i konferansen benytte utstyr fra Cisco eller andre tjenester/utstyr som støtter slik videokonferanse. Det er ikke mulig å bruke Skype, Facetime eller andre konferanseprogrammer direkte uten å gå via en brutjeneste eller liknende.

Cisco-utstyret er på vei ut og det er kun få gjenværende rom dette er tilgjengelig.

Bruk av Cisco videokonferanse er beskrevet mer i detalj i eget avsnitt under.

 
Romnummer Romnavn Skype Cisco Streaming ut Opptak

Rom med videokonferanse i IFI2

1416 smalltalk Kommer Ja,
SIP-adresse:smalltalk@ifi.uio.no
Kommer -
1423 simula Kommer - Kommer -
1251 scheme Ja, med rommets faste PC Ja,
SIP-adresse:scheme@ifi.uio.no
- -
1454 sed Ja, med rommets faste PC - - -
2458 postscript -

Ja,
SIP-adresse:postscript@ifi.uio.no

- -
3271 blackbox Ja, med rommets faste PC Ja,
SIP-adresse:blackbox@ifi.uio.no
- -
4118 styrerommet Ja, med rommets faste PC Ja,
SIP-adresse:styrerommet@ifi.uio.no
- -
4142 Møterom Ja, med rommets faste PC - - -
4252 driftslab Ja, med rommets faste PC - - -
5370 KN-salen - Ja,
SIP-adresse:knsalen@ifi.uio.no
Ja Ja, til medbragt minnepinne  
8161 Møterom- - Ja,
SIP-adresse:sed@ifi.uio.no
- -
Detaljert informasjon om bruk av Cisco videokonferanse

Videokonferanseutstyret i de av rommene i IFI2 som har Cisco-utstyr er integrert med rommets AV-utstyr.

For på starte videokonferanseutstyret må rommets AV-utstyr startes fra AV-betjeningspanelet. I rommene med videokonferanse skal det være en egen knapp på AV-styrepanelene for videokonferanse. De enkleste funksjonene for videokonferansen ligger på AV-styringspanelet. For utfyllende funksjoner benyttes fjernkontroll for videokonferanse som er utplassert i rommet.

Historisk sett har videokonferanse benyttet telefonforbindelser. Til tross for at all videokonferanse i IFI2 benytter nett nå kalles fortsatt det å koble opp en videokonferanse for å ringe. På touchpaneler og fjernkontroller gjenspeiles dette i telefonsymbolene rør-av og rør-på.

Oppkobling av videokonferanse til IFI2 (ringe inn til rom i IFI2)

For å ringe inn til rom i IFI2 det brukes såkalt SIP-adressering. En SIP-adresse er på formen: <romnavn>@ifi.uio.no, f.eks styrerommet@ifi.uio.no.

En liste over romnavnene for videokonferanserommene i IFI2 finnes over.

De som skal ringe inn til IFI2 må altså ha et utstyr eller en klient som støtter SIP-adressering. Den tidligere nevnte videokonferanseklient Vidyo støtter SIP.

Oppkobling av videokonferanse ut fra IFI2 (ringe ut av IFI2)

For å ringe ut fra rom i IFI2 man benytte enten en SIP-adresse eller IP-adresse

Det vil si at at telefonnummer, ISDN-nummer, etc ikke fungerer. Dersom parten(e) utenfor IFI2 ikke kan ringe inn til oss med SIP vil det altså være et alternativ at vi ringer ut fra oss med SIP eller IP.

Husk at når du skal taste IP-adresse med fjernkontrollen så tastes denne gjerne med * istedenfor . (f.eks: 129*240*64*1)

----

Kontakt drift@ifi.uio.no, tlf. 22852714 for ytterligere spørsmål.