IN1000 med Ubuntu

I hovedsak er det man trenger å installere i tillegg til det som følger med Ubuntu en editor f.eks atom. Python3 følger med ubuntu.

Fra codeforgeek:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/atom
sudo apt-get update (denne kommandoen kan ta litt tid)
sudo apt-get install atom

Til slutt kan det være greit å oppdatere alt som skal oppdateres:

sudo apt-get upgrade
Publisert 9. aug. 2020 12:22 - Sist endret 9. aug. 2020 12:22