IN1900 med Ubuntu

Faglærerne i IN1900 har laget et ferdig Ubuntu-image som har all programvaren man trenger. Mange vil kanskje føle at dette er tryggere enn å installere Ubuntu fra bunnen av, selv om sistnevnte nok i lengden er mest brukbart. De som skal fortsette å programmere etter IN1900 har nok også nytte av å få satt opp en virtuell maskin fra bunnen av.

Fra bunnen av

For å installere Ubuntu fra bunn av i en virtuell maskin kan man følge oppskriften over.

Så kan man installere det som står på må-ha-lista i guiden til faglærerne, altså numpy og matplotlib:

sudo apt-get -y install python-numpy python-matplotlib

Hvis man vil ha inn det som står på anbefalt-lista også:

sudo apt-get -y install ipython python-scitools python-scientific python-nose python-pip cython python-sympy python-scipy

Ferdig image

Faglærerne har skrevet en guide, og det som er mest relevant for oss er på en side et stykke uti. Du trenger VirtualBox som vanlig, og i tillegg filen ubuntu-14.04-amd64.ova fra denne Google Drive-siden. Velg List View for å få se hele navnet på filene. Denne filen finnes også på minnepinnene.

Når både VirtualBox og riktig fil er på plass starter du VirtualBox, velger File -> Import Virtual Appliance og søker opp fila (trykk på den lille mappa ved siden av tekstboksen). Når du har funnet den trykker du 'Next'. La alle innstillingene som er der som standard stå. Når du trykker på 'Import' bruker maskinen en god stund, avhengig av maskina, på å importere fila. (På min testmaskin bruker den ca. 5 minutter.)

Når programmet har jobbet seg ferdig er maskinen klar til bruk. Det kan være lurt å gå inn i settings (velg maskinen og trykk 'Settings' øverst på skjermen) og skru opp 'Video Memory' til fullt før man starter maskinen, hvis ikke fremstår den som veldig treg. Hvis du skal legge inn Guest Additions må du også inn på 'Storage', trykke på disketten med en + på under lista merket 'Storage Tree' og velge 'Add CD/DVD Device'.

Videre oppsett og Guest Additions

Start maskinen og logg deg inn som vanlig. Administrator-passordet til den ferdige virtuelle maskinen er 'fenics' (det samme som brukernavnet med kun små bokstaver). Det vil man ha bruk for når man skal installere ting videre.

I VirtualBox er det veldig lurt å legge inn Guest Additions etter at maskinen er klar. Det mest synlige denne gjør er å gjøre at den virtuelle maskinen kan bruke hele skjermen -- uten Guest Additions kan den bare åpnes i et lite vindu. Se instruksjonene om Guest Additions over.

 

Publisert 9. aug. 2020 12:22 - Sist endret 9. aug. 2020 12:22