Matlab

For installasjon av Matlab kan disse stegene følges.

For Mac, følg guiden til Macprog.

For Windows, følg guiden til Winprog.

For Linux (Ubuntu) kan følgende steg følges:

  1. Kopier Matlabfiler fra laser.uio.no ved å skrive scp -r $user@laser:/opt/app-sync/matlab.
  2. Installer matlab-support ved å skrive sudo apt-get install matlab-support.
  3. Kjør vim ~/.bashrc og legg inn aliaset matlab = /home/$USER/matlab/opt/app-sync/matlab/bin/matlab.
  4. start matlab ved å skrive matlab &.

Man kan få generell hjelp til installasjon av Matlab på din laptop av IT-vakten som holder til i første etasje ved OJD, men for litt mer utdypende hjelp kan man ta kontakt med IT-hjelpen ved realfagsbiblioteket i VB (høyre side i respesjonen der), for eksempel hvis du ikke klarer å installere slik som beskrevet over. Termvaktene der har minnebrikker med matlab for forskjellige plattformer. De vil også kunne gi hjelp til installasjonsting for Python. Du kan også prøve å få hjelp av termvaktene på Abelstua.

Publisert 9. aug. 2020 12:23 - Sist endret 9. aug. 2020 12:23