Virtuell maskin med VirtualBox

Virtuell maskin med VirtualBox

Vi anbefaler VirtualBox, som er gratis og etter erfaringene fra i fjor litt mer stabilt enn andre alternativer. IN1000 trenger egentlig bare Python og en editor, mens IN1900 trenger Python (og noen Python-pakker). Studenter i begge fag oppfordres til å bruke Linux, og vi legger oss på Ubuntu (som er anbefalt av faglærerne i IN1900). VirtualBox kan lastes ned fra VirtualBox sine hjemmesider. Uavhengig av hvilken fremgangsmåte du velger under må du først installere VirtualBox. Dette skal være rett frem på Windows og OS X.

Litt begrepsavklaring:

 • Vert-systemet eller Host-en er den fysiske maskinen med fysisk maskinvare sammen host-operativsystemet som du installerer VirtualBox på.
 • Gjest-systemet eller Guest-en er den virtuelle maskinen med virtualisert ("liksom"-)maskinvare sammen gjeste-operativsystemet du installerer i den virtuelle maskinen.

Så gjeste-operativsystemet kjører i en virtuell maskin oppå host-operativsystemet som kjører på den fysiske maskinen. (VirtualBox sørger allikevel for at gjesteoperativsystemet har ganske direkte og effektiv tilgang til den underliggende fysiske maskinvaren.) Her viser vi hvordan du installerer Ubuntu som gjesteoperativsystem med Windows eller OS X som vert-operativsystem.

For å lære mer om hvordan en virtuell maskin og VirtualBox fungerer, se Hypervisor og VirtualBox.

 

Installere Ubuntu fra bunn av i virtuell maskin med VirtualBox

Forberedelser

I tillegg til å installere VirtualBox (se over), trenger du ISO-filen (en avbildning av installasjons-DVD-en) for Ubuntu-versjonen du skal installere. ISO-filer for Ubuntu 14.04 64-bit og 32-bit kan lastes ned her: Ubuntu.

32- eller 64-bit?

Hvis man skal sette av mer enn 4 GB RAM til den virtuelle maskinen (da bør man ha mer enn 8 GB RAM på vert-maskinen) bør man absolutt velge 64-bit-versjonen. Hvis ikke er det ikke noen store fordeler eller ulemper med å velge det ene eller andre, men 64-bit er kanskje å anbefale, da det kan sies å være mer fremtidsrettet. Hvis man har en eldre maskin med 32-bit prosessor må man velge 32-bit-versjonen.

64-bit-virtualiseringsstøtte

Hvis du skal installere 64-bit-versjonen og vert-maskinen har en Intel-prosessor må virtualiseringsstøtte være skrudd på i (UEFI-)BIOS (med AMD-prosessorer skal tilsvarende teknologi alltid være skrudd på). Dette er ofte skrudd av som standard. Man trenger ikke sjekke om dette er skrudd på før man setter i gang, man finner rakst ut om oppsett av 64-bit VM ikke lar seg gjøre. Da må man inn i UEFI/BIOS (typis ved å trykke på F1/F2/F10/DEL rett etter oppstart) og lete etter en innstilling som heter noe sånt som "Intel Virtualization Technology"/"Intel VT-x" og sette det til "Enable"/"On". På Windows 8/10-laptoper er det ikke sikkert at man kommer inn i UEFI-BIOS ved å trykke en tast etter oppstart, da må man i stedet bruke "Advanced startup" fra Windows, se firmware-settings. (Man kan også trykke Shift mens man trykker Restart fra Charms-menyen (Win 8) eller Start-menyen (Win 10) for å komme til Advanced Startup-menyen.)

Sette opp en ny VM (virtuell maskin)

 1. Start VirtualBox og trykk på 'New'-knappen øverst.
 2. Finn på et passe navn for den virtuelle maskinen, feks 'Ubuntu'. Hvis den ikke velger det selv ut fra navnet må du også velge riktig Type (Linux) og Version ("Ubuntu 64-bit" eller "Ubuntu 32-bit"). Hvis du ikke kan velge 64-bit-versjonen her, er det sannsynligvis fordi virtualiseringsstøtte ikke er skrudd på i UEFI/BIOS, se over (eller fordi verts-prosessoren er 32-bit).
 3. På minnestørrelsen kan du følge det som er anbefalt eller dra markøren helt til høyre, så lenge du holder deg innenfor det grønne feltet. For førsteårsstudenter er det sannsynligvis overkill med mer enn 2GB. Minst 512 MB, og mellom en åttendedel og halvparten av vertsmaskinens RAM-størrelse er iallefall fornuftig.
 4. På neste bilde blir du bedt om en virtuell harddisk, og her må du lage en ny ('Create a virtual hard drive now'). Standardvalget på typen, 'VDI (VirtualBox Disk Image)', er fint. Du bør også velge 'Dynamically allocated' så ikke den virtuelle maskinen bruker mer plass enn nødvendig (harddisk-filen vokser på vertsmaskinen i takt med at man bruker mer og mer av den virtuelle harddisken). Når du må velge størrelse bør du ha mer enn de anbefalte 8GB. Hvis det er plass på vertsmaskinen er det fint med 50GB (dette representerer en maks-grense hvis du valgte 'Dynamically allocated' tidligere). Grunnen til at man velger mer enn de fleste har bruk for er at det er litt kronglete å utvide plassen når den først har blitt laget.

Når du har fylt inn alle disse tingene blir du sendt tilbake til det opprinnelige vinduet til VirtualBox. Du har nå fått en ny virtuell maskin i listen til venstre. Før vi setter i gang å installere Ubuntu på denne bør vi justere noen innstillinger for å gjøre den virtuelle maskinen raskere:

 1. Sørg for at den nye virtuelle maskinen er valgt i listen til venstre, og trykk på 'Settings'-knappen øverst.
 2. Velg 'Display' til venstre i vinduet som kommer opp, og øk 'Video Memory' opp til 64-128 MB, gjerne 128 MB.
 3. Huk av for 'Enable 3D Acceleration'. Da gir du den virtuelle maskinen tilgang til det dedikerte eller integrerte grafikkortet ditt. Ubuntus grafiske brukergrensesnitt (Unity) kjører ofte mye raskere med slik tilgang. (Men du må installere Guest Additions for at dette skal ha effekt, instruksjoner lenger nede.)

Hvis du har en prosessor med fire fysiske kjerner eller mer: (Lurer du på hvor mange kjerner du har, og du bruker Windows 8/10, trykk CTRL+Shift+Esc og trykk 'Performance'/'Ytelse' øverst i vinduet som dukker opp, og se hvilket tall som står ved 'Cores:'/'Kjerner:'.)

 1. Velg 'System' til venstre, og velg 'Processor'-fanen. Her kan du velge hvor mange av prosessorkjernene du vil la den virtuelle maskinen kunne benytte seg av. Et fornuftig valg er å sette dette til halvparten av antall fysiske kjerner du har.
 2. Trykk 'OK' til slutt.

Installere Ubuntu på den virtuelle maskinen

 1. Nå kan du starte den virtuelle maskinen ved å dobbeltklikke på denne i listen til venstre (eller bare velg den og trykk 'Start').
 2. Nå får du opp et vindu med tittel 'Select Start-up disk'. Trykk på mappe-ikonet nede til høyre, og velg Ubuntu-ISO-filen (dobbeltklikk/eller trykk 'open'), og trykk 'Start'. Dette blir som å starte opp en fysisk maskin fra Ubuntu-innstallasjons-DVDen.

Forhåpentligvis kommer du nå inn på en skjerm som lar deg velge mellom å prøve og installere Ubuntu. Velg installasjon. Velg engelsk språk for å lettere kunne google feilmeldinger. Du kan velge å ikke installere oppdateringer mens installasjonen er i gang for at installasjonen skal gå raskere. Siden dette er en virtuell disk du nettopp har laget finner den neppe ingen andre operativsystemer, velg 'Erase disk and install Ubuntu' når du får valget. Resten av valgene bør være greie. Når du har fylt inn alle valgene er det bare å vente til installasjonen blir ferdig. Avhengig av laptopen kan dette ta ganske lang tid.

Etter at Ubuntu er ferdig installert og man har trykket 'Restart Now', skrur som regel ikke den virtuelle maskinen seg helt av, men blir stående uten at noe skjer (ingen blinking på ikonene i bunnen av vinduet). Da er det bare å "skru av strømmen" til den virtuelle maskinen ved å lukke vinduet og velge "Power off the machine". Så kan man starte den opp igjen.

Ubuntu vil sannsynligvis raskt spørre om å installere oppdateringer, dette tar en liten stund og man kan evt utsette dette på laptophjelpen for å få gjort andre ting.

Guest Additions

For at virtuelle Ubuntu skal kunne kjøre raskere, fylle et større vindu eller hele skjermen, og bruke grafikk-kortet til vert-maskinen, med mer, trenger man å installere Guest Additions i Ubuntu. For at ikke Guest Additions-tingene skal forsvinne når Ubuntu oppdateres med nye Linux-kjerner, må man installere DKMS først (DKMS må installeres før Guest Additions for at dette skal fungere). Hvis man gjør dette skal det også gå fint å kjøre den første Ubuntu-oppdateringen fra 'Software Updater' senere.

(Man kan evt installere tekst-editor og andre ting først, men det er greit å få ordna dette med en gang så maskinen blir enklere å ha med å gjøre.)

Installere DKMS

Tilpasset fra VirtualBox-manualen (VirtualBox Manual): I terminalen:

sudo apt-get update

(dropper 'sudo apt-get upgrade' her for å spare tid)

sudo apt-get install dkms

Omstart så den virtuelle maskinen før du fortsetter med å installere Guest Additions.

Installere Guest Additions

Mens Ubuntu kjører, velg Devices->'Insert Guest Additions CD Image' fra menyen i VM-vinduet "rundt" Ubuntu. Da skal det komme opp et vindu der man trykke 'Run' (hvis ikke må man kjøre "sh ./VBoxLinuxAdditions.run" fra mappen der CD-en ble mountet, typisk i '/media' et sted). Så går installasjonen av Guest Additions ganske så automatisk (man må kanskje bekrefte med 'Y' noen ganger).

Etter en ny omstart nå bør Ubuntu fylle hele vinduet, og evt hele skjermen (høyre CTRL+F for å bytte mellom fullskjerm, eller velg View->'Full Screen Mode'). Sjekk til slutt at Ubuntu bruker 3D Acceleration gjennom VirtualBox:

Sjekke og evt fikse at Ubuntu bruker 3D Acceleration gjennom VirtualBox

Fra https://blogs.oracle.com/fatbloke/entry/3d_acceleration_with_ubuntu_guests:

Kjør i terminal:

/usr/lib/nux/unity_support_test -p

Hvis det ikke bare lyser grønt nedover og det ikke står "Cromium" etter 'OpenGL Renderer String:', så har vi et problem. Dette kan ifølge siden over skje på grunn av en race condition i Ubuntus oppstartsprosess. En løsning er da å tvinge Ubuntu til å laste skjermkortdrivere tidligere under oppstart ved å kjøre følgende:

sudo bash -c 'echo vboxvideo >> /etc/modules'

Omstart så Ubuntu og kjør

/usr/lib/nux/unity_support_test -p

på nytt. Forhåpentligvis står det 'OpenGL Renderer String: Chromium' og grønt 'yes' nedover, noe som betyr at Ubuntu-grensesnittet sannsynligvis har blitt raskt og responsivt!

 

 

Publisert 9. aug. 2020 12:23 - Sist endret 9. aug. 2020 12:23