Filrettigheter på Linux

SSHFS (SSH Filesystem) er en filsystemklient som gir filutforskeren din tilgang til filer dine via en SSH-forbindelse. Det er åpen kildekode (GPL 2.0), og krever ikke VPN-tilkobling.

For å installere SSHFS trenger du tilgang som root. For Fedora og Ubuntu kan du installere det med følgende kommandoer i terminalen:

Fedora: $ sudo dnf install sshfs
Ubuntu: $ sudo apt-get install sshfs

Du trenger en katalog på maskinen hvor hjemmeområdet ditt skal monteres:

$ mkdir /home/brukernavn/uio

Monter én gang

Du kan be SSHFS montere hjemmeområdet ditt i katalog resten av innloggingssesjonen:

$ sshfs brukernavn@login.ifi.uio.no: /home/brukernavn/uio -o reconnect,modules=iconv,from_code=ISO-8859-1

Monter automatisk ved oppstart

Ikke gjør det følgende på en maskin uten full diskkryptering og et strengt passordregime.

Først må vi først sette opp passordfri SSH-innlogging via en RSA-nøkkel:

$ ssh-keygen -t rsa
$ cat .ssh/id_rsa.pub | ssh username@login.ifi.uio.no 'cat >> .ssh/authorized_keys'

Verifiser at det fungerer:

$ ssh username@login.ifi.uio.no
<...>
$ exit

Videre må vi modifiere FSTAB (file systems table) slik at monteringen gjøres ved oppstart:

$ sudo vim /etc/fstab

Legg til følgende:

sshfs#brukernavn@login.ifi.uio.no: /home/brukernavn/uio fuse.sshfs IdentityFile=/home/username/.ssh/id_rsa,defaults 0 0

Refresh FSTAB:

$ sudo mount -a
Publisert 5. jan. 2018 13:49 - Sist endret 12. jan. 2018 13:38