English version of this page

Rettigheter på mapper og filer

Den enkelte bruker kan selv styre tilgang til mapper og filer de har eierskap til, typisk på eget hjemmeområde.

Rettigheter på filer og mapper angis for eier, filgruppe og/eller alle andre, og man kan spesifisere tilgangsnivåene lese, skrive og/eller eksekvere.

En brukers hjemmeområde opprettes i utgangspunktet med eksekverings-tilgang satt for gruppe og andre, hvilket betyr at andre brukere har tilgang til området, men ikke leserettigheter. Andre brukere kan altså ikke se hva som befinner seg på hjemmeområdet ditt, men de kan få tilgang til å f.eks. lese en fil du gir dem stien til, der lesetilgang er satt.

I unix får alle brukere også en standard umask verdi på 077, denne verdien forteller at alle filer og mapper du oppretter på hjemmeområdet ditt skal opprettes uten noen rettigheter satt for andre enn eieren av filen.

På Windows og på MacOS kan dette fungere på andre måter, da det avhenger av hvordan du har koblet til det aktuelle hjemmeområdet eller fellesområdet.

Rettighetene på hver enkelt mappe og fil kan endres og settes etter eget ønske. Vi oppfordrer alle brukere å være bevisst hva slags rettigheter de setter og hvem de gir tilgang til data.

Sensitive data og persondata skal behandles etter helt egne rutiner og har ingenting på et hjemmeområde eller fellesområde å gjøre.

Lær mer om tilgangsrettigheter og filsystemet i Lokal guide til Linux og Unix.

Hvordan sjekke og endre rettigheter i Linux, på Windows og Mac:

Publisert 26. mai 2015 15:36 - Sist endret 1. juni 2015 13:34