Strategisk IT-forståelse for ledere

Grunnleggende forståelse av informasjons-teknologi er en forutsetning for å kunne treffe overordnede beslutninger om strategi, investeringer og organisasjon.

"Vekkoppdag"

et intensivt endags lederseminar

To og en halv dag

mer tid til diskusjon

Fem dager

full pakke

Et seminartilbud for ledergrupper

Utviklingen av informasjonsteknologien og utvidelsen av bruksområdene har gått svært raskt. IT har i løpet av en generasjon gått fra å være noe for et fåtall spesialister til å bli den nye infrastrukturen i alle virksomheter av betydning – både i privat og offentlig sektor.

Ledere på høyere nivå kan derfor ikke lenger se på IT som noe rent teknisk som kan håndteres nede i organisasjonen. Det er ikke lenger mulig å treffe overordnede beslutninger om strategi, investeringer og organisasjon uten å ha en grunnleggende forståelse av informasjons-teknologi. 

Det vil si – det er selvsagt mulig, og det skjer daglig i stort omfang. Men det er neppe klokt.

Rebekka Gundhus, IT-direktør, UDI:
"Jeg mener at at dette kurset ble en viktig brikke i toppleder-gruppens modnings-prosess og profesjonalisering av IT-satsningene"

Karl Erik Sjøholdt, leder av Oppholds-avdelingen, UDI:
"Kursholderne formidler IT-kunnskap på en pedagogisk og utfordrende måte”
Foto: UDI

Toppledere behøver selvsagt ikke være IT-eksperter. Men når IT har blitt den viktigste produksjonsteknologi i de aller fleste organisasjoner kan lederne ikke lenger distansere seg fra den – heller ikke topplederne.

De må forstå nøkkelfaktorene for lønnsomhet og kvalitet i arbeidsprosessene ved bruk av IT, hvor lang tid det tar å planlegge, anskaffe og utvikle systemer, hva det koster, hvilken levetid de kan forventes å ha, hvilke muligheter de gir, samt hva de største risikofaktorene ved utvikling, innføring og bruk er. De må også være klar over og hvilke begrensinger omfattende bruk av datasystemer legger på handlefriheten: Datasystemer er rigide, og større endringer eller utvikling av nye systemer tar ofte lang tid, koster mye og innebærer betydelig risiko.

Fagansvarlig

Knut H. Rolland
knutr@ifi.uio.no


Administrasjon

Thomas Bertelsen
40866227
itogledelse@ifi.uio.no