To og en halv dag – mer tid til diskusjon

Dag 1

Hva datamaskiner kan og ikke kan: grunnleggende egenskaper
 • Utgangspunktet
 • Kapasitetsutviklingen
 • Sterke og svake sider
 • Sprangene i anvendelsesområder
Hvordan henger teknologien egentlig sammen med arbeid og organisasjon?
 • Hva er organisasjon, og hva er organisasjonens byggestener
 • Hva bidrar informasjonsteknologien grunnleggende sett med
 • Hvor er mulighetene størst og hvor der de minst

Dag 2

Utvikling og forvaltning av programvare
 • Hva er egentlig programmering?
 • Hvorfor er IT så dyrt og vanskelig?
 • Kontrasten mellom hyllevare og skreddersøm
 • Scrum, kanban og andre fremmedord – hva betyr de?
 • Hva er drift: Vedlikeholdsperspektiv, foreldelse av verktøy
Effektiviseringsmuligheter og gevinstrealisering
 • Forutsetninger for effektivisering med IT
 • Hvor ligger mulighetene – og begrensningene?
 • Når profesjonsetikken møter produksjonslogikken
 • Muligheter på litt lengre sikt
 • Kost-nyttevurderinger
 • Gevinstrealisering: Ansvar og gjennomføring

Dag 3

Kompleksitet– ikke bare et teknisk spørsmål
 • Veksten i teknisk kompleksitet
 • Hvordan den organisatoriske kompleksiteten ofte overgår den tekniske
 • Hvordan gode intensjoner skaper ugjennomførbare prosjekter
 • Lærdommer fra de fete katastrofene og de slanke suksessene
 • Betydningen av arkitektur
Digitalisering – et paradigmeskifte
 • Fra åpen, generell fleksibilitet til innrammet fleksibilitet og barriérer mot endring
 • Fra måneder til år, fra millioner til milliarder
 • Nye sikkerhetskrav
 • Planlegging og styring av IT-prosjekter
 • Konsekvenser for kunnskapsbehov og styring
Publisert 29. okt. 2013 15:16 - Sist endret 30. mai 2018 20:12