Fem dager – full pakke

Dag 1

Hva datamaskiner kan og ikke kan: grunnleggende egenskaper
 • Kapasitetsutviklingen
 • Utgangspunktet
 • Sterke og svake sider
 • Sprangene i anvendelsesområder
 • Potensialet de nærmeste 5-10 årene
Hvordan henger teknologien egentlig sammen med arbeid og organisasjon?
 • Hva er organisasjon, og hva er organisasjonens byggestener
 • Hva bidrar informasjonsteknologien grunnleggende sett med
 • Hvor er mulighetene størst og hvor der de minst
Effektiviseringsmuligheter
 • Forutsetninger for effektivisering med IT
 • Hvor ligger mulighetene – og begrensningene?
 • Når profesjonsetikken møter produksjonslogikken
 • Muligheter på litt lengre sikt

Dag 2

Utvikling og forvaltning av programvare
 • Hva er egentlig programmering?
 • Hvorfor er IT så dyrt og vanskelig?
 • Kontrasten mellom hyllevare og skreddersøm
 • Scrum, kanban og andre fremmedord – hva betyr de?
 • Hva er drift: Vedlikeholdsperspektiv, foreldelse av verktøy
Betydningen av arkitektur
 • Arkitektur og «business agility»
 • Arkitektur og infrastruktur
 • Når profesjonsetikken møter produksjonslogikken
 • Strategiske arkitekturvalg
 • Kost-nyttevurderinger
 • Organisatoriske implikasjoner og prosjektrisiko

Dag 3

Kompleksitet– ikke bare et teknisk spørsmål
 • Veksten i teknisk kompleksitet
 • Hvordan den organisatoriske kompleksiteten ofte overgår den tekniske
 • Hvordan gode intensjoner skaper ugjennomførbare prosjekter
 • Lærdommer fra de fete katastrofene og de slanke suksessene
 • Betydningen av arkitekturvalg
Informasjonssikkerhet – et lederansvar
 • Grunnleggende begreper innen informasjonssikkerhet
 • Hva IT-ledere bør vite om informasjonssikkerhet
 • Risikostyring
 • Menneskelige faktorer i IT sikkerhet

Dag 4

Styring av IT («Governance)
 • Hvorfor governance?
 • Hvilke beslutninger er sentrale, og hvem bør ta dem, og hvordan bør de følges opp?
 • IT Governance og IT-arkitektur
Kritiske perspektiver på IT Governance
 • Governance i større infrastrukturer
 • Samspill mellom arkitektur og organisering og governance
 • Arkitektur og prosjektrisiko

Dag 5

Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Betydningen av størrelse, kompleksitet og endringer
 • Planlegging og styring av IT-prosjekter
 • Kost-nyttevurderinger
 • Gevinstrealisering: Ansvar og gjennomføring
Digitalisering – et paradigmeskifte
 • Fra åpen, generell fleksibilitet til innrammet fleksibilitet og barriérer mot endring
 • Fra måneder til år, fra millioner til milliarder
 • Nye sikkerhetskrav
 • Planlegging og styring av IT-prosjekter
 • Konsekvenser for kunnskapsbehov og styring
Publisert 29. okt. 2013 16:13 - Sist endret 30. mai 2018 20:12