«Vekkoppdag» – et intensivt endags lederseminar

Hva datamaskiner kan og ikke kan – og sammenhengen med arbeid og organisasjon

 • Kapasitetsutviklingen
 • Sterke og svake sider
 • Sprangene i anvendelsesområder
 • Hva bidrar informasjonsteknologien grunnleggende sett med
 • Hvor er mulighetene størst og minst
 • Betingelser for effektivisering med IT

Utvikling av datasystemer: Hvorfor det er dyrt og vanskelig

 • Hva er egentlig programmering?
 • Hvorfor er IT så dyrt og vanskelig?
 • Smidig, lean, scrum, kanban og andre moteord
 • Vedlikehold av programvare og utviklingsverktøy (hvorfor vi stadig må endre systemene eller erstatte dem med nye?)
 • Hyllevare og skreddersøm

Kompleksitet– ikke bare et teknisk spørsmål

 • Veksten i teknisk kompleksitet
 • Hvordan den organisatoriske kompleksiteten ofte overgår den tekniske
 • Hvordan gode intensjoner skaper ugjennomførbare prosjekter
 • Lærdommer fra de fete katastrofene og de slanke suksessene

Digitalisering – et paradigmeskifte i virksomhetsutviklingen

 • Fra lav til høy produktivitet
 • Fra åpen, generell fleksibilitet til innrammet fleksibilitet og barriérer mot endring
 • Fra millioner til milliarder og fra måneder til år – eller tiår
 • Styring av IT og det særegne ved IT-prosjekter
Publisert 29. okt. 2013 15:15 - Sist endret 30. mai 2018 20:11