Skolebesøk

Velkommen til institutt for informatikk!

Skolebesøk er et tilbud til klasser fra videregående skole som ønsker et innblikk i informatikkens verden, studietilbudet vårt og livet som student. Instituttet er opptatt av å skape engasjement rundt informatikkfaget.

Skolebesøk til eller fra instituttet:

  • Skoleklasser kan gjerne komme til instituttet. Vi tilpasser hvert skolebesøk ut fra gruppestørrelse, ønsker og tid. Under foredrag og verksted kan du lese mer om tilbudet.
  • Realfagsstudenter fra UiO kan også besøke skolen din for å informere om studietilbudet og livet som realfagsstudent. Skolebesøk gjennomføres vanligvis fra starten av januar til midten av april.

Gruppebilde av studenter

Institutt for informatikk (IFI) har et av Europas bredeste fagtilbud innenfor IT-studier. IT/IKT favner det meste i dagens samfunn, og det synliggjøres gjennom vår bredde innenfor både studieretninger og forskningsområder. Vi gir dere innblikk i studietilbudet og hva informatikk er.

Foredrag og verksted

Vi har et standardprogram for skoler som kommer til oss. Opplegget egner seg spesielt godt for elever med programfag fra realfag, men kan selvsagt tilpasses andre programområder. Elevene vil få en innføring i programmering før hoveddelen som er workshop med Processing, micro:bit og roboter eller 3D-design.

Forberedelse

Erfaringsmessig, får skoleklassene størst utbytte av workshopene, hvis de elevene som har egne PC'er tar med disse. Det trengs ikke å laste ned noen programvare.

Omvisning

Institutt for informatikk holder til i Ole-Johan Dahls hus på universitetets campus på Blindern. Bygningen stod ferdig i 2011, og som en del av et skolebesøk tilbyr vi en guidet omvisning i våre lokaler. Det inneholder fantastiske fasiliteter for studenter, forskere og administrasjonen. Her er det flotte auditorier og undervisningsrom, samt diverse laboratorier for et stort og variert forskningsmiljø.

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er landets eldste universitet med ca 30 000 studenter og 7000 ansatte. Vi har forskere innenfor de fleste fagfelt, noe undervisningen bærer preg av. Dette gir et bredt studietilbud til våre studenter. Vi har såkalt forskningsbasert undervisning, noe som betyr at studentene lærer det nyeste innenfor et gitt fagfelt. I løpet av et besøk vil dere få høre mer om hvordan det er å studere på universitetet og institutt for informatikk

Publisert 23. jan. 2013 11:07 - Sist endret 2. apr. 2020 14:39