Håkon Jacobsen

Norwegian version of this page
Username
Visiting address Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postal address Postboks 70 2027 Kjeller

 

      

 

Publications

View all works in Cristin

  • Gligoroski, Danilo; Mihajloska, Hristina; Samardjiska, Simona; Jacobsen, Håkon; Jensen, Rune Erlend & El-Hadedy, Mohamed (2014). CAESAR candidate PiCipher.
  • Gligoroski, Danilo; Samardjiska, Simona; Jacobsen, Håkon & Bezzateev, Sergey (2013). McEliece in the world of Escher.
  • Gligoroski, Danilo; Samardjiska, Simona; Jacobsen, Håkon & Bezzateev, Sergey (2013). McEliece in the world of Escher.
  • Jacobsen, Håkon; Samardjiska, Simona & Gligoroski, Danilo (2012). On the strong and weak keys in MQQ-SIG.
  • Jacobsen, Håkon (2017). A Modular Security Analysis of EAP and IEEE 802.11. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. ISSN 978-82-326-2648-9.

View all works in Cristin

Published Mar. 31, 2020 10:00 AM - Last modified Mar. 31, 2020 10:00 AM