Aktuelle forskningssaker

Professer Josef Noll
Publisert 1. mars 2017 10:34

FoU-prosjektet Connected Drone har som mål å samle inn data for å oppdage avvik i strømnettet.