Doktorgrad og forskerkarriere

<Noe her om mulighetene dine etter en doktorgrad ved dette instituttet>

Dersom du er doktorgradskandidat ved en annen institusjon, har du mulighet til å besøke Universitetet i Oslo som gjesteforsker, eller å følge våre kurs og seminarer.

Forskerutdanning: Ph.d.

Etter mastergrad kan du ta en doktorgrad (ph.d.-grad). Utdanningen er normert til tre år.

Fri doktorgrad: Dr. philos

Dr. philos. Passer for den som skriver avhandling på egen hånd.

Forskerkarriere ved UiO

Hvordan blir man forsker?
Hvordan er det å være forsker?

<lenker lokalt hvis innhold (da kan "ved UiO" fjernes fra titler/lenketekst)>

Disputaser

Avhandlinger

Error: Failed to load feed: https://www.duo.uio.no/sok/search.xml?documentTypes=Doktoravhandling: 404 Not Found