English version of this page

Tidslinje for levering av avhandling og disputas

Rundt 4 måneder før planlagt disputas må du søke fakultetet om å få avhandlingen bedømt.

Tidslinje:

 • Når alle de seks komponentene er på plass sender vi det til fakultetet for godkjenning. Dette blir normalt bekreftet innen en uke.
 • Etter det blir avhandlingen sendt til opponentene som har 6 ukers frist til å skrive en skriftlig rapport. 
 • Fristen for opponentene er minst 7 uker før disputasen.
 • Innen en uke etter opponentenes frist får du evalueringen av avhandlingen.
 • Du får litt tid til å gjøre endringer dersom du har blitt bedt om det eller ønsker det.
  • Om det er endringer i avhandlinge må du lage en errataliste (en liste over alle endringer. Spør PhD-rådgiveren om du er usikker på dette).
  • Du kan også svare opponenter hvis du vil.
 • Du må sende inn oppgaven til trykking 4 uker før disputasdagen fordi trykkede kopier må være tilgjengelig minst to uker før disputas, og det tar Reprosentralen 2 uker å trykke.
 • Vi anbefaler at du har minst 7 uker mellom opponentenes frist og disputas for å sørge for at du har tid til å gjøre små endringer i oppgaven din om nødvendig.

Ferie:

Husk at fakultetet og vår administrasjon vanligvis er på ferie i juli, så det er dessverre ikke mulig å disputere i juli. For å disputere i august, må du levere avhandlingen ca. en ekstra måned i forveien (4 måneder før disputasdato).

Påske og juleferie kan også legge til en uke eller mer til tidslinjen din.

For å opprette en tilpasset tidslinje for din innlevering og disputas, vennligst besøk PhD-veilederen i rom 108.

Andre ting:

Vi har kun kapasitet til en disputas per dag, så hvis du har en bestemt dag som er viktig for deg, si fra til ph.d.-rådgiveren så snart som mulig sånn at datoen blir "reservert" for deg.

Eksterne kandidater:

Eksterne kandidater (de som ikke er finansiert ved UiO eller har ekstern hovedveileder) trenger 2 uker til, så de må levere 4.5 månder før planlagt disputas.

Publisert 22. sep. 2020 13:23 - Sist endret 25. aug. 2021 10:58