English version of this page

Når du leverer

Alle skjemaer du trenger for å levere finner du på fakultetes PhD-sider.

Dette trenger du for å levere:

  1. Avhandlingen (som en PDF – *IKKE* send den selv til komiteen. Det er ikke lov, vi gjør det!) Informasjon om oppsett er her.
  2. Søknad om å få avhandlingen bedømt (filen heter "soknad_avslutning")
  3. Bekreftelse på bestått og fullført opplæringsdel  ("opplaringsdel_bekreftelse")
  4. Medforfattererklæringer dersom du har artikler hvor det er flere medforfattere ("new_co_author_declaration")
  • Her må du forklare bidragene til de to mest sentrale medforfatterene, samt deg selv, hovedveielder hvis han/hun er medfortfatter og korresponderende forfatter. Disse skal også signere på medforfattererklæringen. 

Og fra hovedveilederen din:

  1. Skjema for forslag til bedømmelseskomite
  2. Habilitetserklæringer fra opponenter

Alle skjemaer finnes her.

Skannede og digitale underskrifter er akseptert. Bekreftelse per e-post er også akseptert.

 

**NB OM BEDØMMELSESKOMITE**  Opponentene skal i størst mulig grad skal hentes fra Norden, og dernest fra Europa. Hvis man skal gå utenfor Europa for å hente opponenter, så skal dette begrunnes og godkjennes av instituttleder.

Publisert 22. sep. 2020 13:26 - Sist endret 4. nov. 2022 07:52