Forskergrupper

Elektronikk og fotonikk dekker et bredt område av aktiviteter, fra fundamental fysikalsk elektronikk og optikk, via mikro- og nanoelektronikk, opto- elektronikk og fiberoptiske komponenter og kretser, til komplette elektroniske systemer som inngår i nesten alle aspekter av det moderne samfunn.

Det er globale utfordringer rundt oljeressurser og de miljømessige konsekvensene av energigenerasjonen. I tillegg til ITS forsker flere av de store Kjellerinstitusjonene - Norsk institutt for luftforskning (NILU), Institutt for energiteknikk (IFE) og Norwegian Seismic Array (NORSAR) -  på miljøutfordringer og mulighetene for å utvikle grønn energiteknologi.

Faggruppen innen kybernetikk og industriell matematikk dekker områder innen estimerings- og reguleringsteknikk, signalanalyse og bildebehandling, modelleringsprinsipper for fysiske prosesser, numeriske  metoder for partielle differensiallikninger og volumvisualisering.

Trådløse nettverk og sikkerhet er betegnelse for det største fagområdet ved ITS. Forskningsgruppen WNaS deltar med forskning ved UiO og NTNU.