Forskergrupper

Sist endret 8. nov. 2016 14:19 av Ida Marie Bjørknes Gaarder

Elektronikk og fotonikk dekker et bredt område av aktiviteter, fra fundamental fysikalsk elektronikk og optikk, via mikro- og nanoelektronikk, opto- elektronikk og fiberoptiske komponenter og kretser, til komplette elektroniske systemer som inngår i nesten alle aspekter av det moderne samfunn.

Sist endret 8. nov. 2016 13:52 av Ida Marie Bjørknes Gaarder

Det er globale utfordringer rundt oljeressurser og de miljømessige konsekvensene av energigenerasjonen. I tillegg til ITS forsker flere av de store Kjellerinstitusjonene - Norsk institutt for luftforskning (NILU), Institutt for energiteknikk (IFE) og Norwegian Seismic Array (NORSAR) -  på miljøutfordringer og mulighetene for å utvikle grønn energiteknologi.

Sist endret 8. nov. 2016 15:42 av Ida Marie Bjørknes Gaarder

Faggruppen innen kybernetikk og industriell matematikk dekker områder innen estimerings- og reguleringsteknikk, signalanalyse og bildebehandling, modelleringsprinsipper for fysiske prosesser, numeriske  metoder for partielle differensiallikninger og volumvisualisering.

Sist endret 8. nov. 2016 14:27 av Ida Marie Bjørknes Gaarder
Sist endret 8. nov. 2016 13:29 av Ida Marie Bjørknes Gaarder

Trådløse nettverk og sikkerhet er betegnelse for det største fagområdet ved ITS. Forskningsgruppen WNaS deltar med forskning ved UiO og NTNU.