English version of this page

Basic Internet

Basic Internet Foundation (BIF) er en norsk stiftelse som har spesialisert seg på utviklingen av WiFi soner som baserer seg på lang rekkevidde, lave kostnader og tilgjengelig teknologi.

Basic Internet

Stiftelsen Basic Internet Foundation (BI) og selskapet Basic Internet AS, stiftet av Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) og Kjeller Innovasjon AS i 2014, tilbyr fri tilgang til tilpasset internett som bærer av digitalt innhold til mennesker med lav innkomst, i områder med lav eller ingen internettdekning, og med store behov. Stiftelsen bistår organisasjoner og selskaper med å tilpasse og formidle informasjon som gir hjelp til selvhjelp. Tjenestene kan omfatte undervisningssystemer, helsetjenester, jordbruks-informasjon, innovasjon, banktjenester eller andre tjenester som bidrar til økt velferd og verdiskapning.

Konseptet

Basic Internett er designet for å overføre tekst og bilde. Nøkkelen ligger i at konseptet bruker lav kapasitet, hvilket er essensielt ved bruk av satellitt. Teknologien tillater ved simultan bruk mellom 400 og 600 brukere på 1 MB/s, hvilket er radikalt flere enn ved bruk av en standard nettleser. Dette muliggjør bruk av satellitt for å koble til mange brukere i et område hvor det kan knyttes en eller flere WiFi-soner til satellittmottaket.

Konseptet er skreddersydd for å gi en basis tilgang til Internett for skoler og befolkning der Internett ikke finnes i dag, eller der ordinær tilknytning er for kostbart. Kostnadseffektivt kan BI derfor levere 1) tilpasset kapasitet til internett til skoler og 2) tilrettelegge riktig og virksomt innhold sammen med andre aktører. I tillegg kan 3) løsningen åpne for video/streaming til spesifikke terminaler, f.eks. for en skole, når dette er ønsket.

les mer ... (BasicInternet.no)

Emneord: Education, Utdanning, Basic Internet, Basic4All
Publisert 17. juni 2014 14:36 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07