English version of this page

ELOGOW

ELOGOW-prosjektet tar for seg områdene med å redusere klimagassutslipp, energieffektivitet og miljø.

Eier av prosjektet: IFE
Deltagere: IFE, UiO, NORCE Norwegian Research Centre AS, Equinor Energy AS, ConocoPhilips Skandinavia AS, Aibel AS, Energy Valley
Finansiering: Norges forskningsråd gjennom forskningsprosjektet ELOGOW (no.308838)

Du kan lese om ELOGOW her: 

 

 

Publisert 18. des. 2020 13:20 - Sist endret 18. des. 2020 13:20