English version of this page

Intelligent prediction and integration of renewable energy sources into the Norwegian electricity grid (INTEGRARE)

INTEGRARE skal utvikle kompetanse på områdene energisystemer og komponentmodellering for lokale områder. Målet med prosjektet er å få til en mye bedre integrering av fornybare energikilder i det norske strømnettet.

Prosjektet finansieres av UiO: Energi og Japan Science and Technology Agency. Forskningsprosjektet samarbeider med Technical University of Munich i Tyskland og Keio University i Japan, i tillegg til disse instituttene ved Universitetet i Oslo: Institutt for teknologisystemer, Institutt for informatikk  og Fysisk institutt

Publisert 14. des. 2016 16:51 - Sist endret 15. mars 2018 13:45