Mapping Planetary Geology and Water Resources by Ground Penetrating Radar and Magnetic Induction Spectrometer (RIMFAX)

Oppdraget med å finne ut om det har vært liv på andre planeter i verdensrommet er et av de utestående spørsmål i vitenskapen i dag. 

Bildet kan inneholde: robot, maskin, teknologi, militær robot, landskap.

Roveren Mars 2020 Perseverance på søken etter tidligere liv på Mars. Foto: NASA 

Det livet vi kjenner til her på jorden er koplet til vann, og utforskningen av Mars er derfor sentrert rundt studier for å finne ut hvor mye vann det er og har vært på planeten.
NASAs Mars rover 2020 ble skutt opp fra Cape Canaveral i juli 2020, og vil etter planen lande på den røde planeten i februar 2021. Hovedoppgavene til roveren er å finne ut om det har vært liv på Mars, karakterisere klimaet og geologien på Mars, samt ta geologiske prøver og forberede landing med mennesker på planeten.

Den norskutviklete georadaren Rimfax er ombord på Mars 2020 roveren. Rimfax vil kunne avbilde og karakterisere geologien i bakken på Mars. Prosjektet vil studere hvordan Rimfax kan detektere vann i form av is i bakken, saltvann eller adsorbert vann i leirmineraler.

Prosjektet vil også videreutvikle et nytt lavfrekvent induksjonsinstrument som vil kunne måle mengden av is og vann i bakken på Mars. Et instrument som kombinerer en georadar med et induksjonsinstrument, vil muliggjøre kartleggingen av mengden vann i bakken på Mars og støtte den vitenskapelige utforskningen av planeten, samt forberede grunnen for mennesker på Mars.

Mål: Hovedoppgavene til roveren er å finne ut om det har vært liv på Mars, karakterisere klimaet og geologien på Mars, samt ta geologiske prøver og forberede landing med mennesker på planeten.


Eier av prosjektet: Institutt for teknologisystemer
 
Samarbeid: Ingen

Finansiering: Rimfax er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Prosjektnummeret til NFR er 301238.


Hold deg oppdatert på roverens ferd til Mars her

Hvor er Perseverance akkurat nå?

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 3. nov. 2020 16:22 - Sist endret 18. des. 2020 13:34