Industriell utvikling gjennom universell/global dekning og 5G

Institutt for teknologisystemer ønsker industrielle aktører velkommen til en workshop om OneWeb satellittkonstellasjon og 5G!

Sted: (hybrid): Auditorium på ITS og Zoom: https://uio.zoom.us/j/2313898139

Bakgrunn: OneWeb-satellittkonstellasjonen (http://wikipedia.org/en/OneWeb) er en 648-satellittkonstellasjon som startet opp i 2021, og som skal fullføres i løpet av inneværende år. Målet er å tilby globale satellitt-bredbåndstjenester til mennesker overalt i hele verden. 24.januar i år ble det installert en OneWeb-konstellasjon på UiO på Kjeller, basert på et initiativ fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Denne og dens mulighetsgap er altså fokuset for dagen!

Hva vil dagen by på?
Workshopen vil gi et innsyn til OneWeb-operasjoner, målsetningen med piloten på Kjeller, samt bidraget til universell dekning. Sammen med 5G, skaper global og universell dekning en mulighet for norske aktører. På workshopen vil vi diskutere forutsetninger for suksess av den industrielle utformingen, som for eksempel lisensbetingelser, pålitelighet og sikkerhet.

På programmet:

12.30 Registrering og mingling

13.00 Velkommen - Future Technologies ved Cecilie Rolstad Denby, instituttleder ved ITS, UiO

13.15 Universiell dekning - utfordringer for 5G-industrien ved Pål Orten, professor ved UiO

13.40 OneWeb-forventninger til piloten ved Kennet Nomeland, seniorrådgiver ved FFI

14.05 OneWeb systemoversikt og nøkkelspesifikasjoner, ved OneWeb

14.35 5G i et globalt perspektiv. Lisensbetingelser for en global operatør.

14.50 Paneldebatt “suksesskriterier for industriell suksess av 5G i Norge/verden.” Professor Josef Noll (UiO) leder en diskusjon av eksperter innen industriell utvikling, med deltagelse fra industrien.

15.30 Slutt

Påmelding via nettskjema:

Industrielle muligheter gjennom OneWeb og 5G - Nettskjema

Publisert 25. jan. 2022 11:42 - Sist endret 31. jan. 2022 13:46