Branninstruks

Når du oppdager brann / ved brannalarm er det din plikt å forlate bygningen! 

Oppmøtested "Paviljongen" på plenen mellom UNIK-huset (der ITS holder til) og OsloMet.

I hver etasje finnes det oppslag med dokumentasjon over rømningsveier og brannsikkerhet med ulike typer brannvarslere. Rømningsveier er merket i huset med grønne skilt.

Avhengig av forholdene kan du:

  • VARSLE: Alle som  befinner seg i miljøet skal varsles, bruk manuelle meldere der det finnes. Ring 110
  • REDDE: Hjelp mennesker som trenger hjelp til nærmeste sikre sted
  • SLUKKE: Bruk nærmeste slokkemateriell, ikke forlat brannstedet med en gang da brannen kan starte på nytt
  • BEGRENSE: Når du forlater bygningen/brannrommet, lukk men ikke lås, dører og vinduer
  • VEILEDE: Veiled og forklar om hendelsen til en i beredskapsgruppen

Nødnumre ved øyeblikkelig hjelp:

  • Brann:           110

  • Politi:             112

  • Ambulanse:   113

  • Nasjonalt legevaktnummer: 116117

Sentralbord ved Institutt for teknologisystemer: 22 84 00 00 (ikke døgnbemannet)

 

Se også:

Publisert 17. okt. 2016 14:24 - Sist endret 9. des. 2020 14:57