Josefine Helene Krogh Selj

Førsteamanuensis - Seksjon for energisystemer
Bilde av Josefine Helene Krogh Selj
English version of this page
Mobiltelefon +47 41677459
Brukernavn
Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 KJELLER

20% stilling på ITS.100% stilling som forsker på IFE.

Faglige interesser

Jeg har en bred interesse for videreutvikling av solcelleteknologi og problemstillinger knyttet til bruk av solceller. Vi har mye å hente på å forbedre hvordan solcellene virker under reelle forhold i felt, på å øke levetiden (selv om den allerede er lang), og på å drifte store solcelleinstallasjoner på en måte som gir optimal strøm-produksjon. Jeg er også engasjert i å forstå hvordan klimatiske forhold påvirker solcellemodulene og i utvikling av solcelleteknologi som er spesielt egnet for ulike klima og nisjeapplikasjoner. I samarbeid med Institutt for Energiteknikk på Kjeller kan vi teste og evaluere hvordan solcellemoduler produserer under norske forhold. 

Jeg er også engasjer i hvordan solceller kan integreres i bygninger på en god måte, og hvordan de spiller sammen med andre energikilder, lagring og nettet.

Optikk spiller en stor rolle for hvor godt en solcellemodul klarer å utnytte sollyset som treffer den, og jeg har erfaring med ulike optiske karakteriseringsteknikker, spesielt ellipsometri.

Undervisning

Jeg underviser kurset UNIK4830 Solenergisystemer. Kurset går hvert vårsemester. 

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i elektronikk, også fra UiO. Arbeidet på doktorgraden ble utført ved Solavdelingen ved Institutt for Energiteknikk på Kjeller, og dreide seg om å forbedre de optiske egenskapene til solceller. Jeg har hatt forskningsopphold ved National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA der jeg jobbet med teksturering og optiske egenskaper til veldig tynne solceller. Jeg har mye erfaring med formidling av forskning, både som spaltist i Dagens Næringsliv, og gjennom foredrag. 

Emneord: Solceller, ellipsometri, BIPV
Publisert 21. des. 2016 13:28 - Sist endret 31. okt. 2018 15:06