Josefine Helene Krogh Selj

Førsteamanuensis - Seksjon for energisystemer
Bilde av Josefine Helene Krogh Selj
English version of this page
Mobiltelefon +47 41677459
Brukernavn
Besøksadresse Gunnar Randers vei 19 2007 Kjeller
Postadresse Postboks 70 2027 Kjeller

20% stilling på ITS.100% stilling som forsker på IFE.

Faglige interesser

Jeg har en bred interesse for videreutvikling av solcelleteknologi og problemstillinger knyttet til bruk av solceller. Vi har mye å hente på å forbedre hvordan solcellene virker under reelle forhold i felt, på å øke levetiden (selv om den allerede er lang), og på å drifte store solcelleinstallasjoner på en måte som gir optimal strøm-produksjon. Jeg er også engasjert i å forstå hvordan klimatiske forhold påvirker solcellemodulene og i utvikling av solcelleteknologi som er spesielt egnet for ulike klima og nisjeapplikasjoner. I samarbeid med Institutt for Energiteknikk på Kjeller kan vi teste og evaluere hvordan solcellemoduler produserer under norske forhold. 

Jeg er også engasjer i hvordan solceller kan integreres i bygninger på en god måte, og hvordan de spiller sammen med andre energikilder, lagring og nettet.

Optikk spiller en stor rolle for hvor godt en solcellemodul klarer å utnytte sollyset som treffer den, og jeg har erfaring med ulike optiske karakteriseringsteknikker, spesielt ellipsometri.

Undervisning

Jeg underviser kurset UNIK4830 Solenergisystemer. Kurset går hvert vårsemester. 

Bakgrunn

Jeg har mastergrad i astrofysikk fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i elektronikk, også fra UiO. Arbeidet på doktorgraden ble utført ved Solavdelingen ved Institutt for Energiteknikk på Kjeller, og dreide seg om å forbedre de optiske egenskapene til solceller. Jeg har hatt forskningsopphold ved National Renewable Energy Laboratory (NREL) i USA der jeg jobbet med teksturering og optiske egenskaper til veldig tynne solceller. Jeg har mye erfaring med formidling av forskning, både som spaltist i Dagens Næringsliv, og gjennom foredrag. 

Emneord: Solceller, ellipsometri, BIPV

Publikasjoner

 • Nysted, Vilde Stueland; Kumar, Manish; Otnes, Gaute; Lindholm, Dag; Selj, Josefine Helene Krogh & Oliviera-Pinto, Sara (2022). The performance and amphibious operation potential of a new floating photovoltaic technology. Solar Energy. ISSN 0038-092X. doi: 10.1016/j.solener.2022.04.065.
 • Lindholm, Dag; Selj, Josefine Helene Krogh; Kjeldstad, Torunn; Fjær, Hallvard Gustav & Nysted, Vilde Stueland (2022). CFD modelling to derive U-values for floating PV technologies with large water footprint. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 238, s. 238–247. doi: 10.1016/j.solener.2022.04.028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øgaard, Mari; Frimannslund, Iver; Riise, Heine Nygard & Selj, Josefine Helene Krogh (2022). Snow Loss Modeling for Roof Mounted Photovoltaic Systems: Improving the Marion Snow Loss Model. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN 2156-3381. doi: 10.1109/JPHOTOV.2022.3166909.
 • Øgaard, Mari; Riise, Heine Nygard & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Estimation of snow loss for photovoltaic plants in Norway. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN 2196-100X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindholm, Dag; Kjeldstad, Torunn; Selj, Josefine; Marstein, Erik Stensrud & Fjær, Hallvard Gustav (2021). Heat loss coefficients computed for floating PV modules. Progress in Photovoltaics. ISSN 1062-7995. 29(12), s. 1262–1273. doi: 10.1002/pip.3451.
 • Øgaard, Mari; Riise, Heine Nygard & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Modeling Snow Losses in Photovoltaic Systems. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN 0160-8371. doi: 10.1109/PVSC43889.2021.9518886. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øgaard, Mari Benedikte; Aarseth, Bjørn Lupton; Skomedal, Åsmund; Riise, Heine Nygard; Sartori, Sabrina & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Identifying snow in photovoltaic monitoring data for improved snow loss modeling and snow detection. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 223, s. 238–247. doi: 10.1016/j.solener.2021.05.023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjeldstad, Torunn; Lindholm, Dag; Marstein, Erik & Selj, Josefine (2021). Cooling of floating photovoltaics and the importance of water temperature. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 218, s. 544–551. doi: 10.1016/j.solener.2021.03.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveen, Eivind Bekken; Øgaard, Mari Benedikte; Selj, Josefine Helene Krogh & Otnes, Gaute (2020). PV System Degradation Rates in the Nordics, European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition 37th EU PVSEC 2020. EU PVSEC . ISSN 3-936338-73-6. s. 1563–1566. doi: 10.4229/EUPVSEC20202020-5CV.3.36.
 • Skomedal, Åsmund; Aarseth, Bjørn Lupton; Selj, Josefine Helene Krogh; Haug, Halvard & Marstein, Erik Stensrud (2020). How much power is lost in a hot-spot? A case study quantifying the effect of thermal anomalies in two utility scale PV power plants. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 211, s. 1255–1262. doi: 10.1016/j.solener.2020.10.065. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øgaard, Mari B.; Riise, Heine Nygard; Haug, Halvard; Sartori, Sabrina & Selj, Josefine H. (2020). Photovoltaic system monitoring for high latitude locations. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 207, s. 1045–1054. doi: 10.1016/j.solener.2020.07.043. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fagerström, Jonathan; Espegren, Kari Aamodt; Selj, Josefine Helene Krogh & Severinsen, alexander (2019). Forecasting and technoeconomic optimization of PV-battery systems for commercial buildings. Eceee ... summer study proceedings. ISSN 1653-7025. 2019-, s. 949–954.
 • Fagerstrøm, Jonathan; Espegren, Kari Aamodt; Selj, Josefine Helene Krogh & Severinsen, alexander (2019). Forecasting and technoeconomic optimization of PV-battery systems for commercial buildings. I ECEEE, . (Red.), eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficienct sufficient?. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE). ISSN 978-91-983878-5-8. s. 949–954.
 • Selj, Josefine Helene Krogh; Paoli, Philip De; Øgaard, Mari Benedikte; Otnes, Gaute; Bragstad, Sigmund & Bjørneklett, Børge (2019). The performance of a Floating PV Plant at the West Coast of Norway. I X, X (Red.), EU PVSEC 2019 (Marseille). 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference And Exhibition. Proceedings . WIP. ISSN 3-936338-60-4. s. 1763 –1767. doi: 10.4229/EUPVSEC20192019-6DO.9.2.
 • Skomedal, Åsmund; Øgaard, Mari Benedikte; Selj, Josefine Helene Krogh; Haug, Halvard & Marstein, Erik Stensrud (2019). General, robust and scalable methods for string level monitoring in utility scale PV systems. I X, X (Red.), EU PVSEC 2019 (Marseille). 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference And Exhibition. Proceedings . WIP. ISSN 3-936338-60-4. s. 1283–1287. doi: 10.4229/EUPVSEC20192019-5BO.5.4.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Skomedal, Åsmund & Selj, Josefine Helene Krogh (2019). Performance Evaluation of Monitoring Algorithms for Photovoltaic Systems. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN 2196-100X. s. 1632–1636. doi: 10.4229/EUPVSEC20192019-5CV.4.30. Fulltekst i vitenarkiv
 • Imenes, Anne Gerd & Selj, Josefine Helene Krogh (2018). Irradiance and Temperature Distributions at High Latitudes: Design Implications for Photovoltaic Systems, 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-5090-5605-7. s. 619–625. doi: %2010.1109/PVSC.2017.8366376.
 • Aarseth, Bjørn Lupton; Øgaard, Mari Benedikte; Zhu, Junjie; Strömberg, Tommy; Tsanakas, John A. & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mitigating Snow on Rooftop PV Systems for Higher Energy Yield and Safer Roofs. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN 2196-100X. s. 1630–1635. doi: 10.4229/35thEUPVSEC20182018-6CO.3.5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Øgaard, Mari Benedikte; Haug, Halvard & Selj, Josefine Helene Krogh (2018). Methods for Quality Control of Monitoring Data from Commercial PV Systems. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN 2196-100X. s. 2083–2088. doi: 10.4229/35thEUPVSEC20182018-6DV.1.53. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andenæs, Erlend; Jelle, Bjørn Petter; Ramlo, Kristin; Kolås, Tore; Selj, Josefine Helene Krogh & Foss, Sean Erik (2018). The influence of snow and ice coverage on the energy generation from photovoltaic solar cells. Solar Energy. ISSN 0038-092X. 159, s. 318–328. doi: 10.1016/j.solener.2017.10.078. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lewis, Carmen; Strauss, Johann; Øgaard, Mari Benedikte & Selj, Josefine Helene Krogh (2017). Field experience: The use of spectrometry for soiling analysis on PV, Proceedings of the 25th Southern African Universities Power Engineering Conference SAUPEC 2017. Hosted by The University of Stellenbosch and The South African Institute of Electrical Engineers 30 January – 1 February 2017 Stellenbosch, South Africa. Southern African Universities Power Engineering Conference. ISSN 978-0-620-74503-1. s. 227–232.
 • Lind, Arne; Selj, Josefine Helene Krogh; Tsanakas, Ioannis; Arnestad, Petter & Severinsen, Alexander (2017). Shaving the peaks through statistical learning: smart use of solar energy and storage solutions. Eceee ... summer study proceedings. ISSN 1653-7025. 2, s. 1177–1184.
 • Periasamy, Sangeetha; Venkidusamy, Sasirekha; Venkatesan, Ragavendran; Mayandi, Jeyanthinath; Pearce, Joshua & Selj, Josefine Helene [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Micro-Raman Scattering of Nanoscale Silicon in Amorphous and Porous Silicon. Zeitschrift für Physikalische Chemie. ISSN 0942-9352. 231(9), s. 1585–1598. doi: 10.1515/zpch-2016-0961.
 • Andersson, Per-Olof; Jelle, Bjørn Petter; Zhang, Zhiliang; Gao, Tao; Ng, Serina & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A Review of Possible Pathways for Avoiding Snow and Ice Formation on Building Integrated Photovoltaics. I Kalogirou, Soteris A. & Kennedy, David (Red.), Proceedings of 1st International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems (BIRES 2017). Dublin Institute of Technology (DIT) Ireland. ISSN 978-9963-697-23-6.
 • Jelle, Bjørn Petter; Andersson, Per-Olof; Fedorova, Anna; Gao, Tao; Ng, Serina & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A Review of Materials Science Research Pathways for Building Integrated Photovoltaics. I Kalogirou, Soteris A. & Kennedy, David (Red.), Proceedings of 1st International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems (BIRES 2017). Dublin Institute of Technology (DIT) Ireland. ISSN 978-9963-697-23-6.
 • Pedersen, Helene; Strauss, Johann & Selj, Josefine (2016). Effect of Soiling on Photovoltaic Modules in Norway. Energy Procedia. ISSN 1876-6102. 92, s. 585–589. doi: 10.1016/j.egypro.2016.07.023.
 • Selj, Josefine Helene; Young, David & Grover, Sachit (2015). Optimization of the Antireflection Coating of Thin Epitaxial Crystalline Silicon Solar Cells. Energy Procedia. ISSN 1876-6102. 77, s. 248–252. doi: 10.1016/j.egypro.2015.07.035.
 • Haug, Halvard; Selj, Josefine Helene; Nordseth, Ørnulf & Marstein, Erik Stensrud (2012). Optimization of a-SiOx/a-SiNx double layer antireflection coatings for silicon solar cells, 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC), Frankfurt, Germany, September, 2012. WIP - Renewable Energies. ISSN 3-936338-28-0. s. 1376–1378.
 • Marstein, Erik Stensrud; Selj, Josefine Helene; Gjessing, Jo; Haug, Halvard & Sudbø, Aasmund (2012). Light management in thin crystalline silicon solar cells, 27th European Photovoltaic Solar Energy Conference (EU PVSEC), Frankfurt, Germany, September, 2012. WIP - Renewable Energies. ISSN 3-936338-28-0. s. 2049–2052.
 • Selj, Josefine Helene; Mongstad, Trygve; Hauback, Bjørn & Karazhanov, Smagul (2012). The dielectric functions and optical band gaps of thin films of amorphous and cubic crystalline Mg similar to 2NiH similar to 4. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 520(22), s. 6786–6792. doi: 10.1016/j.tsf.2012.07.044.
 • Thøgersen, Annett; Selj, Josefine Helene & Marstein, Erik Stensrud (2012). Oxidation Effects on Graded Porous Silicon Anti-Reflection Coatings. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 159(5), s. D276–D281. doi: 10.1149/2.jes113659.
 • Selj, Josefine Helene; Thøgersen, Annett & Marstein, Erik Stensrud (2011). Ellipsometry, reflectometry, and XPS comparative studies of oxidation effects on graded porous silicon antireflection coatings. ECS Transactions. ISSN 1938-5862. 33(16), s. 29–37. doi: 10.1149/1.3553153.
 • Selj, Josefine Helene; Thøgersen, Annett; Bergstrom, Paul; Foss, Sean Erik & Marstein, Erik Stensrud (2011). Thin porous silicon films displaying a near-surface dip in porosity. ECS Transactions. ISSN 1938-5862. 33(16), s. 181–189. doi: 10.1149/1.3553169.
 • Selj, Josefine Helene; Marstein, Erik Stensrud; Thøgersen, Annett & Foss, Sean Erik (2011). Porous silicon multilayer antireflection coating for solar cells; process considerations. Physica Status Solidi. C, Current topics in solid state physics. ISSN 1610-1634. 8(6), s. 1860–1864. doi: 10.1002/pssc.201000033.
 • Selj, Josefine Helene; Mongstad, Trygve; Søndenå, Rune & Marstein, Erik Stensrud (2011). Reduction of optical losses in colored solar cells with multilayer antireflection coatings. Solar Energy Materials and Solar Cells. ISSN 0927-0248. 95(9), s. 2576–2582. doi: 10.1016/j.solmat.2011.03.005.
 • Selj, Josefine Helene; Thøgersen, Annett; Foss, Sean Erik & Marstein, Erik Stensrud (2011). Ellipsometric study of the influence of chemical etching on thin porous silicon structures. Thin Solid Films. ISSN 0040-6090. 519(9), s. 2998–3001. doi: 10.1016/j.tsf.2010.12.231.
 • Thöne, C. C.; Kann, D.A.; Johannesson, G.; Selj, Josefine Helene; Jaunsen, Andreas Ortmann & Fynbo, J. P. U. [Vis alle 62 forfattere av denne artikkelen] (2010). Photometry and spectroscopy of GRB 060526: A detailed study of the afterglow and host galaxy of a z=3.2 gamma-ray burst. Astronomy and Astrophysics (A & A). ISSN 0004-6361. 523. doi: 10.1051/0004-6361/200810340.
 • Selj, Josefine Helene; Thøgersen, Annett; Foss, Sean Erik & Marstein, Erik Stensrud (2010). Optimization of multilayer porous silicon antireflection coatings for silicon solar cells. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 107(7). doi: 10.1063/1.3353843.
 • Johannesson, G.; Thöne, C. C.; Kann, D. A.; Selj, Josefine Helene; Jaunsen, Andreas Ortmann & Fynbo, J.P.U. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Detailed Study of the Variable Afterglow of GRB 060526. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. 1133, s. 221–223. doi: 10.1063/1.3155883.
 • Ovaldsen, Jan-Erik; Jaunsen, Andreas Ortmann; Fynbo, J.P.U.; Hjorth, Jens; Thöne, C. C. & Féron, C. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). A Search for Host Galaxies of 24 Gamma-Ray Bursts. The Astrophysical Journal (ApJ). ISSN 0004-637X. 662, s. 294–303.
 • Raiteri, CM; Villata, M; Larionov, VM; Pursimo, T; Ibrahimov, MA & Nilsson, K [Vis alle 76 forfattere av denne artikkelen] (2007). WEBT and XMM-Newton observations of 3C 454.3 during the post-outburst phase - Detection of the little and big blue bumps. Astronomy and Astrophysics (A & A). ISSN 0004-6361. 473, s. 819–827. doi: 10.1051/0004-6361%3A20078289.
 • Ovaldsen, Jan-Erik; Jaunsen, Andreas Ortmann; Fynbo, J.P.U.; Thöne, C. C.; Féron, C. & Hjorth, Jens [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). A search for host galaxies of 24 GRBs using the Danish 1.54m. Nuovo cimento. B. ISSN 0369-3554. 121B, s. 1551–1555. doi: 10.1393/ncb/i2007-10336-4.
 • Sollerman, J.; Jaunsen, Andreas Ortmann; Fynbo, J.P.U.; Hjorth, J; Jakobsson, P. & Stritzinger, M. [Vis alle 26 forfattere av denne artikkelen] (2006). Supernova 2006aj and the associated X-Ray Flash 060218. Astronomy and Astrophysics (A & A). ISSN 0004-6361. 454, s. 503–509. doi: 10.1051/0004-6361%3A20065226.

Se alle arbeider i Cristin

 • Roosloot, Nathan; Lindholm, Dag; Kegelart, Guillaume; Riise, Bjørn; Selj, Josefine Helene Krogh & Otnes, Gaute (2022). Evaluation of moisture ingress through edge sealants for floating PV applications.
 • Nysted, Vilde Stueland; Balciunaite, Rugile; Selj, Josefine Helene Krogh & Lindholm, Dag (2022). Floating solar technology in tropical climate.
 • Roosloot, Nathan; Lindholm, Dag; Kegelart, Guillaume; Riise, Bjørn; Selj, Josefine Helene Krogh & Otnes, Gaute (2022). Water ingress in floating PV systems.
 • Roosloot, Nathan; Lindholm, Dag; Kegelart, Guillaume; Riise, Bjørn; Selj, Josefine Helene Krogh & Otnes, Gaute (2022). Evaluation of moisture ingress through edge sealants for floating PV applications.
 • Roosloot, Nathan; Lindholm, Dag; Dallaway, Mike; Kegelart, Guillaume; Riise, Bjørn & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Evaluation of moisture ingress through edge sealants for floating PV applications.
 • Bergum, Kristin; Selj, Josefine Helene Krogh & Melteig, Elina (2022). Glemmer Norge sola når vi snakker om fornybar energi? [Internett]. Universitetsplassen podcast for UiO, ep 85.
 • Øgaard, Mari; Riise, Heine Nygard & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). PV snow losses in Norway: how much power is lost, and can it be predicted?
 • Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Strømprisen til værs. [TV]. NRK.
 • Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Dette er solenergi. [Internett]. Solklyngen Podcast.
 • Selj, Josefine Helene Krogh & Riise, Heine Nygard (2021). Hvordan er den norske solressursen?
 • Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Solenergi i Norge. [Internett]. Norsk Klimastilftelse, Klimakvarter.
 • Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Flytende sol – trender og status.
 • Ursin, Lars & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Ekspertintervjuet: Solkraft på vannet. [Internett]. Norsk Klimastilftelse.
 • Øgaard, Mari; Riise, Heine Nygard & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Estimation of Snow Loss for Photovoltaic Plants in Norway.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Riise, Heine Nygard & Selj, Josefine Helene Krogh (2021). Modeling Snow Losses in Photovoltaic Systems.
 • Selj, Josefine Helene Krogh (2020). Forskning på flytende solenergi. [Internett]. Podcast Solenergiklyngen.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Aarseth, Bjørn Lupton; Skomedal, Åsmund; Riise, Heine Nygard; Sartori, Sabrina & Selj, Josefine Helene Krogh (2020). Identifying snow events in PV system data.
 • Kvalbein, Lisa; Lereng, Ida; Hjelkrem, Anne-Grete Roer; Bakken, Anne Kjersti; Selj, Josefine Helene Krogh & Fagerström, Jonathan (2019). Design and technoeconomic optimization of grid connected hybrid PV system for a dairy farm.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Aarseth, Bjørn Lupton & Selj, Josefine Helene Krogh (2019). Kan bruke strøm til å smelte snøen på solcellene. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Pettersen, Aksel; Øgaard, Mari Benedikte; Tømmerbakke, Helene B.; Selj, Josefine Helene Krogh & Olsen, Espen (2019). The effect of system design on PV performance.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Skomedal, Åsmund & Selj, Josefine Helene Krogh (2019). Performance Evaluation of Monitoring Algorithms for Photovoltaic Systems.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Kvalbein, Lisa & Selj, Josefine Helene Krogh (2019). Monitoring of photovoltaic systems in Norway.
 • Borrebæk, Per-Olof; Jelle, Bjørn Petter; Maus, Sønke; Klein-Paste, Alex; Selj, Josefine Helene Krogh & Foss, Sean Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Sliding and Adhesion of Snow - A Cursory Study.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Haug, Halvard & Selj, Josefine Helene Krogh (2018). Methods for Quality Control of Monitoring Data from Commercial PV Systems.
 • Aarseth, Bjørn Brevig; Øgaard, Mari Benedikte; Zhu, Junjie; Strömberg, Tommy; Tsanakas, John A. & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Mitigating Snow on Rooftop PV systems for Higher Energy Yield and Safer Roofs .
 • Aarseth, Bjørn Brevig; Øgaard, Mari Benedikte; Zhu, Junjie; Strömberg, Tommy; Tsanakas, John A. & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Technical assessment of a snow mitigation solution for rooftop PV systems.
 • Øgaard, Mari Benedikte & Selj, Josefine Helene Krogh (2018). Quality controlled performance analysis of PV systems.
 • Imenes, Anne Gerd; Jelle, Bjørn Petter; Selj, Josefine Helene Krogh; Foss, Sean Erik; Marstein, Erik Stensrud & Kolås, Tore (2017). Building integrated photovoltaics for Norway: System installation options and the effect on performance.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Tsanakas, John A.; Rosvold, Gard Inge; Marstein, Erik Stensrud & Selj, Josefine Helene Krogh (2017). The effect of soiling on the performance of PV modules in a semi-arid area in South Africa.
 • Øgaard, Mari Benedikte; Selj, Josefine Helene Krogh; Tsanakas, John A.; Marstein, Erik Stensrud & Foss, Sean Erik (2017). Energy Yield Losses due to Soiling and Assessment of Different Cleaning Strategies for PV Modules Installed in a Semi-Arid Area in South Africa.
 • Selj, Josefine Helene Krogh; Øgaard, Mari Benedikte; Tsanakas, John A.; Marstein, Erik Stensrud & Foss, Sean Erik (2017). The Effect of Soiling on the Performance of PV Modules in a Semi-Arid Area in South Africa.
 • Andersson, Per-Olof; Jelle, Bjørn Petter; Wegger, Erlend; Gao, Tao; Ng, Serina & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A Review of Possible Pathways for Avoiding Snow and Ice Formation on Building Integrated Photovoltaics.
 • Jelle, Bjørn Petter; Andersson, Per-Olof; Fedorova, Anna; Gao, Tao; Ng, Serina & Selj, Josefine Helene Krogh [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). A Review of Materials Science Research Pathways for Building Integrated Photovoltaics.
 • Jelle, Bjørn Petter; Kolås, Tore; Schlemminger, Christian; Schlanbusch, Reidun Dahl; Imenes, Anne Gerd & Selj, Josefine Helene [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Building Integrated Photovoltaics for Norway.
 • Karazhanov, Smagul & Selj, Josefine Helene (2015). Smarte vinduer sparer strøm. [Avis]. www.dn.no.
 • Marstein, Erik Stensrud; Gjessing, Jo; Thorstensen, Jostein Bruun; Haugan, Einar; Selj, Josefine Helene & Foss, Sean Erik [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Light trapping nanostructures for ultrathin crystalline silicon solar cells.
 • Geirbo, Hanne Cecilie; Bakken, Vebjørn & Selj, Josefine Helene (2013). Mobil kraft. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Marstein, Erik Stensrud; Selj, Josefine Helene; Gjessing, Jo; Haug, Hallvard & Sudbø, Aasmund (2012). Light Management in Thin Crystalline Silicon Solar Cells.
 • Selj, Josefine Helene (2011). Porous Silicon for Light Management in Silicon Solar Cells. Det matematisk naturvitenskapelige fakultet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. des. 2016 13:28 - Sist endret 31. okt. 2018 15:06