Ledige masteroppgaver innen autonome systemer

Tittel Publisert Veileder(e)
Eurobot 23. aug. 2021
Autonome systemer (FFI) 29. okt. 2020
Cloud and edge computing for disaster relief operations - short thesis 29. okt. 2020
Cloud and edge computing for disaster relief operations 29. okt. 2020
Passivt sonar array til tilstandsestimering av rullende materiell 18. okt. 2018
Cyber-physical security using geometric control theory and model-predictive control 25. sep. 2018
Modeling of opinion dynamics and social networks using mean-field games 25. sep. 2018
Optimal control of multi-robot systems 25. sep. 2018
Maritime VHF Satellite Communications 12. sep. 2018
Optical communications from small satellites 21. aug. 2018
Integration of software defined radio on a cubesat 21. aug. 2018
Adaptive antennas for small satellites 21. aug. 2018
Software defined satellite communications payload 21. aug. 2018
Sikker synkronisering over åpne nettverk 2. mai 2018
Hastighets- og strekningsmåling med GNSS – sporbarhet og nøyaktighet 2. mai 2018
Temperaturmåling ved måling av signalforsinkelse i optisk fiber 2. mai 2018
Videreutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke 2. mai 2018
Modellering, tilstandsestimering og styring av en passiv hydrogen-maser 2. mai 2018
Smart prosessering i sensornettverk som lokaliserer sivile fly 16. juni 2017
Smart prosessering i sensornettverk som lokaliserer skipsradarer 16. juni 2017
Improved radar detection of small targets in sea clutter 23. mars 2017
Autonom følging av ledebil 1. feb. 2017
Baneplanlegging for et selvgående kjøretøy 1. feb. 2017
Fault tolerance and sensor performance in swarm systems 1. feb. 2017
From swarm macro-scale goal to agent micro-scale behavior 1. feb. 2017
Low frequency antenna for rover mounted planetary ground penetrating radar - GPR 1. feb. 2017
Manøvrering i vegetasjon med et selvgående kjøretøy 1. feb. 2017
Modellering av dynamikken til et selvgående kjøretøy 1. feb. 2017
Optimization of energy flow in continuous swarm operations 1. feb. 2017
Real-time 3D modeling using swarm UAVs 1. feb. 2017
RIMFAX background removal signal processing 1. feb. 2017
RIMFAX surface scattering simulator 1. feb. 2017
Sceneforståelse for ubemannede kjøretøy 1. feb. 2017