Cloud and edge computing for disaster relief operations - short thesis

En føderert infrastruktur for adaptiv informasjonsprosessering og distribusjon kan forbedre tilgjengeligheten og bruken av informasjon i situasjoner der fast infrastruktur kan være mangelfull eller skadet - for eksempel i operasjoner i katastrofeområder – Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)-operasjoner. Oppgaven skal undersøke prinsipper for cloud og edge computing i et miljø med kommunikasjonsutfordringer (typisk tidvise kommunikasjonsbrudd, lav tilgjengelig båndbredde og frakopling fra Internett).

I denne korte oppgaven skal du benytte Kubernetes som verktøy for å tilby dataressurser. Du vil forventes å sette opp et Kubernetescluster, implementere tjenester på dette clusteret til testing av føderasjonsmekanismene og delta i evaluering av løsningen. Det foreligger eksperimentelle API-spesifikasjoner for fødereringsmekanismer for Kubernetes fra en NATO-arbeidsgruppe. Du vil, med valgfritt programmeringsspråk, implementere disse APIene og legge de til grunn i tester mot andre nasjoners labber (testingen vil foregå over Internett, men muligens med bruk av verktøy som CORE og/eller EMANE for å emulere dårlige nettverksforhold mens man utvikler og tester.

 

Oppgaven, slik den er beskrevet her, er for kort oppgave. De finnes også en versjon til for lang oppgave, se den dersom det er av interesse.

Emneord: Cloud computing, Edge computing, Disaster relief
Publisert 29. okt. 2020 11:16 - Sist endret 25. okt. 2021 20:34