Cloud and edge computing for disaster relief operations

En føderert infrastruktur for adaptiv informasjonsprosessering og distribusjon kan forbedre tilgjengeligheten og bruken av informasjon i situasjoner der fast infrastruktur kan være mangelfull eller skadet - for eksempel i operasjoner i katastrofeområder – Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)-operasjoner.

Oppgaven skal undersøke prinsipper for cloud og edge computing i et miljø med kommunikasjonsutfordringer (typisk tidvise kommunikasjonsbrudd, lav tilgjengelig båndbredde og frakopling fra Internett). Tanken er å muliggjøre en bedre utnyttelse av de ressursene som faktisk er tilgjengelige i operasjonen der og da: informasjonsinnsamling, prosessering, lagring og kommunikasjonsenheter.

Fødereringsaspektet berører det at en vil ønske å kople sammen ulike noder med ulikt eierskap - altså ser vi for oss en flernasjonal operasjon, der alle bidrar med de ressursene de kan. Det gir avanserte og autonome orkestrasjonsmekanismer for sanntids datautveksling og utførelse av tjenester over den (øyeblikkelig) tilgjengelige partner (sky) databehandlingsinfrastrukturen.

 

Oppgaven, slik den er beskrevet her, er for lang oppgave. Det finnes også en versjon til for kort oppgave, se den dersom det er av interesse.

Emneord: Cloud computing, Edge computing, Disaster relief
Publisert 29. okt. 2020 11:13 - Sist endret 25. okt. 2021 20:34

Omfang (studiepoeng)

60