Hastighets- og strekningsmåling med GNSS – sporbarhet og nøyaktighet

Egner seg for 1 – 2 studenter med bakgrunn/interesse for GNSS.

Justervesenet ønsker å dokumentere nøyaktigheten til GNSS-baserte målinger av hastighet og tilbakelagt strekning. Slike målinger er aktuelle i forbindelse med f.eks. kontroll av taksametre, ved oppmåling av referansestrekninger eller som en referansemetode for måling av hastighet.

  1. Eksperimentelt: Gjennomføre og dokumentere sammenligningsmåling av en sporbart oppmålt referansestrekning (100 m)
  2. Vurdere feilkilder i GNSS-basert måling
  3. Sammenligne sanntidmålinger med målinger post-prosessert med nøyaktige klokkeog banedata (IGS rapid/final).
  4. Sammenligning av måleevnen til Justervesenets eksistrende ‘profesjonelle’ type GNSS-utstyr (Septentrio AsteRx1) med ‘konsument’-utstyr (uBlox LEA M8T) eller tilsvarende.
Publisert 2. mai 2018 14:03 - Sist endret 2. mai 2018 14:03

Omfang (studiepoeng)

60