Sikker synkronisering over åpne nettverk

Egner seg for 1 – 2 studenter innen informatikk/nettverk.

Network Time Protocol (NTP) er en svært utbredt protokoll for synkronisering av datasystemer over internett. I Norge har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) utarbeidet en veileder for sikring av NTP som bl.a. påpeker at NTPs standard mekanismer for autentisering av synkroniseringsmeldinger er utdaterte og gir veldig svak beskyttelse mot forfalskede meldinger. Justervesenet ønsker å teste en eller flere løsninger for NTP over åpne nettverk med oppdaterte metoder for autentisering og sikring av kommunikasjon i tråd med NSM veileder.

Referanse: NSM U-09 Sikring av Network Time Protocol, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 2016.

(https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/systemteknisk-sikkerhet/U09_Sikring_av_NTP.pdf)

Publisert 2. mai 2018 14:07 - Sist endret 2. mai 2018 14:07

Omfang (studiepoeng)

60