Smart prosessering i sensornettverk som lokaliserer sivile fly

Denne oppgaven skal utvikle og teste algoritmer som kan bidra til å øke sikkerheten i sivil lufttrafikk. I fremtidens lufttrafikk skal flyene selv informere både luftkontrollen på bakken og andre fly om sin GPS-baserte posisjon ved hjelp av såkalte ADS-B meldinger. Med den høyere flytettheten som forventes, vil selv små feil i den rapporterte posisjonen kunne føre til farlige situasjoner. Flyets posisjon kan imidlertid beregnes uavhengig av meldingsinnholdet med et sensornettverk som måler ankomsttidspunktene av flyets meldinger, såkalt multilate­rering. Dette kan da gi ekstra sikkerhet mot feil og forstyrrelser i flyets GPS. Oppgaven skal analysere egenskaper i en mulig praktisk realisering basert på et ADS-B sensornettverk.

Bakgrunn

FFI har i samarbeid med Forsvaret utplassert ADS-B mottakere rundt om i landet og samler data for å evaluere denne teknologien. Det har vist seg at tidsstemplene er nøyaktige nok for å beregne flyenes posisjon, men at de også inneholder større tidsvarierende systematiske feil av forskjellige årsaker. Med smart prosessering av data mottatt på flere sensorer kan sannsynligvis større sensorfeil lukes ut og mindre feil kan identifiseres og estimeres.

Arbeidsmomenter

  1. Formulere aktuelle problemstillinger med bruk av ett eller flere etablerte teorier som estimering, optimalisering, robust statistikk, o.l. og beregne/anslå mulig ytelse.
  2. Demonstrere at algoritmer basert på simulerte målinger kan oppnå ytelser anslått i de teoretiske vurderingene i forrige punkt, og begrunne eventuelle avvik.
  3. Vise sammenhenger mellom oppnådd ytelse og underliggende betingelser i form av målenøyaktighet, sensorenes stabilitet, målegeometri osv.
  4. Teste algoritmer med reelle data og diskutere sammenhenger med simuleringer og teoretiske analyser i punktene ovenfor.
  5. Oppsummere betydningen av de viktigste parametere og betingelser for å oppnå ønsket ytelse(r), gi råd om løsninger og eventuelle videre undersøkelser.

Oppgaven kan tilpasses studentens ønsker og interesser. FFI har allerede en god del programvare som studenten kan utnytte. En studentoppgave krever at du må kunne vise til gode resultater og du må kunne sikkerhetsklareres i tilfelle du utfører oppgaven inne på FFI.

Publisert 16. juni 2017 11:08 - Sist endret 16. juni 2017 11:08

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60