Temperaturmåling ved måling av signalforsinkelse i optisk fiber

Egner seg for 1 - 2 studenter med interesse for fysikk/måleteknikk/fiberoptikk.

Oppgaven går ut på å gjennomføre en ‘proof-of-concept’-studie. Utgangspunktet er et IEEE1588PTP White Rabbit (WR) demo kit. WR er en protokoll for presisjonssynk. WR måler forsinkelse av signaler i optiske fibre med 1 picosekund oppløsning. Vi ønsker å bruke måling av signalforsinkelse som et termometer.

  1. Eksperimentelt: Gjennomføre kontrollerte forsøk (proof-of-concept) med eksisterende WR-kit i kontrollerete klimakammer/bad/ovner
  2. Teoretisk: Gjøre et litteraturstudium og en vurdering av fibertyper/laser bølgelengder for følsomhet i industrielt relevante anvendelser
  3. Identifisere bidrag til usikkerhet i metoden, foreslå forbedringer og eventuelt teste noen forbedringer eksperimentelt.
Publisert 2. mai 2018 14:01 - Sist endret 2. mai 2018 14:07

Omfang (studiepoeng)

60