Videreutvikling og testing av ‘narresikker’ GPS-styrt klokke

Egnet for 1 – 2 studenter med bakgrunn/interesse for GNSS.

Oppgavene vil bygge på et masterprosjektet gjennomført ved Justervesenet og IfI/UiO i 2016. Detaljert omfang vil måtte avtales nærmere.

  1. Eksperimentell oppgave: Planlegging, gjennomføring og analyse av testing av narresikker GPS-klokke med jammer/GNSS signalgenerator (i samarbeid med FFI)
  2. Programmeringsoppgave: Implementering av prosessering av fasedata fra to eller flere GNSS-mottakere. Innebærer bl.a. prosessering av binærformat (ubx) data fra uBlox. Muliggjør høyere følsomhet for deteksjon av forstyrrelser.
Publisert 2. mai 2018 13:59 - Sist endret 2. mai 2018 13:59

Omfang (studiepoeng)

60