Ledige oppgaver innen elektromagnetiske metamaterialer