English

Linn Neerbye Berntsen

Stipendiat - Organisk kjemi
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 26, None, 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1033 Blindern, 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)