English

Teknisk ansatte (KI-TEKN)

Postadresse Postboks 1033, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
0371 Oslo
Stedkode 151212

Ansatte

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aller, Elijah Jeremiah Overingeniør +47-22855623 +47-96015061 (mob) e.j.aller@kjemi.uio.no Glassblåsing
Bennetsen, Jesper Senioringeniør +47-22855575 jesper.bennetsen@kjemi.uio.no
Berntsen, Morten Overingeniør +47-22855557 975 36100 morten.berntsen@kjemi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning
Foroughinejad, Behzad Overingeniør +47-22857378 behzad.foroughinejad@kjemi.uio.no Elektronikk, Service og utvikling, Verneombud
Grønnevik, Gaute Overingeniør +47-95913487 (mob) gaute.gronnevik@kjemi.uio.no
Grønås, Terje Overingeniør +47-22854463 terje.gronas@kjemi.uio.no Elektronikk, LabVIEW og Instrumentering
Helland-Hansen, Bjørn C Senioringeniør +47-22855449 +47-91147974 (mob) b.c.helland-hansen@kjemi.uio.no Teknologiledelse, Administrasjon
Isaksen, Gunnar Overingeniør +47-22855511 gunnar.isaksen@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig
Kaboli, Massoud Senioringeniør +47-22854262 massoud.kaboli@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Kvernberg, Per Olav Overingeniør +47-22855418 p.o.kvernberg@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Merrachi, El Houssine Senioringeniør +47-22857437 e.h.merrachi@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Sørhaug, Terje Avdelingsingeniør +47-22857385 terje.sorhaug@kjemi.uio.no Lokal-IT
Thorsen, Tom Senioringeniør +47-22855467 tom.thorsen@kjemi.uio.no Elektronikk, Instrumentering og måleteknikk
Wulff, Solveig Forskningstekniker - Teknisk ansatte +4797722523 (mob) solveig.wulff@kjemi.uio.no strålevern, strålevernkoordinator