English

Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (CTCC)

Postadresse Postboks 1033 Blindern, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælandsvei 26
Kjemibygningen
0371 Oslo
Stedkode 151240

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Johnsen, Jan Ingar Kontorsjef +47 22854826 j.i.johnsen@kjemi.uio.no Økonomi, Budsjett, HMS, Web, Personal, Prosjektadministrasjon