English version of this page

Skolelaboratoriet (SKOLELAB)

Postadresse Postboks 1033, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
0371 Oslo
Stedkode 151261

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Foss, Øystein Avdelingsingeniør +47 22855533 +4740549006 (mob) +47-405 49 006 oystein.foss@kjemi.uio.no Laboratoriearbeid, Formidling, Kommunikasjon, Drift, Samfunnskontakt
Fægri, Karoline Førstelektor +47 22855427 karoline.fagri@kjemi.uio.no Skolelaboratoriet i kjemi, InterAct, periodesystemet.no
Tveit, Svein Universitetslektor +47 22855536 40827109 svein.tveit@kjemi.uio.no