English

Miljøvitenskap (MIV)

Postadresse Postboks 1033, Blindern, 0315 OSLO
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
0371 OSLO
Stedkode 151262

Ansatte

Listen inneholder 26 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Andersen, Niels Højmark Senioringeniør +47-22855431 n.h.andersen@kjemi.uio.no Fysikalsk kjemi, Raman spektroskopi, Kjemi
Avsar, Deniz Stipendiat deniz.avsar@kjemi.uio.no
Breivik, Knut Professor II 63898000 knubr@kjemi.uio.no Miljøgifter, Organiske miljøgifter, Miljøanalyse, POPs, Eksponering, Kjemi, Modellering og simulering, Klima og miljø, EE-avfall
Crapart, Camille Marie Stipendiat c.m.crapart@kjemi.uio.no
Dublet Adli, Gabrielle Forsker g.d.adli@kjemi.uio.no
Eijsbouts, Johannes Petrus Bonaventura Forsker j.p.b.eijsbouts@kjemi.uio.no
Eriksen, Dag Øistein Seniorrådgiver +47-22854964 d.o.eriksen@fys.uio.no Hydrometallurgi, tracer, sporstoff, radioaktivitet
Hansen, Eddy Walther Professor +47-22855692 e.w.hansen@kjemi.uio.no Kjemi, Fysikalsk kjemi
Håland, Alexander Stipendiat alexahaa@student.matnat.uio.no Miljøanalyse, Miljøkjemi, PTR-MS, HMS, DNOM
Languille, Baptiste Forsker baptiste.languille@kjemi.uio.no
Larssen, Thorjørn Professor II +47-41503043 (mob) thorjorn.larssen@kjemi.uio.no Kvikksølv, Miljøanalyse, Klima og miljø, Biogeokjemi, POPs, Kjemi, Miljøgifter
Mikoviny, Tomas Senioringeniør +47-22856342 tomas.mikoviny@kjemi.uio.no
Nedkvitne, Eirik Nøst Stipendiat eirikned@student.matnat.uio.no
Nielsen, Claus Jørgen Professor +47-22855680 c.j.nielsen@kjemi.uio.no Miljøkjemi, Klima og miljø, Atmosfærekjemi, Spektroskopi, Fysikalsk kjemi
Nipen, Maja Stipendiat 90776138 majanip@student.matnat.uio.no
Omtvedt, Jon Petter Professor +47-22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Kjemi, Kjernekjemi, Kjerneenergi og stråling, Fysikk, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Stråling, Detektorer, Syklotron, Kjernereaksjoner, Supertunge grunnstoff, Væske-væske ekstraksjon
Raskovic-Lovre, Zeljka Overingeniør zeljka.raskovic-lovre@kjemi.uio.no
Salina, Olga Nikolaevna Vitenskapelig assistent o.n.salina@kjemi.uio.no
Schoultz, Bent Wilhelm Forsker +47-22855705 48068924 (mob) +47-48068924 b.w.schoultz@kjemi.uio.no Radiofarmasøytisk kjemi, Kjemi, Kjernekjemi, PET
Semchenkov, Andrey Senioringeniør - Kjerne- og energifysikk +47-22855488 andrey.semchenkov@fys.uio.no Utvikling, Programmering, Kontrollsystemer, Cyklotron
Skramstad, Anne-Marie Senioringeniør +47-22855527 a.m.skramstad@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig
Vogt, Rolf David Professor +47-22855696 +47-90615415 (mob) r.d.vogt@kjemi.uio.no Biogeokjemi, Eutrofiering, Vannforurensing, Jordkjemi, Miljøanalyse, Klima og Miljø, Miljøkjemi, Naturlig Organisk Materiale, Kina, Sur Nedbør, Tungmetaller
Walderhaug, Harald Professor +47-22855588 harald.walderhaug@kjemi.uio.no Kjemi, Polymerer - organiske materialer, Molekylær transport, NMR-metoder, Geler, Kolloidale systemer, Polymere løsninger, Mikroemulsjoner
Wisthaler, Armin Professor +47-22859139 armin.wisthaler@kjemi.uio.no Massespektrometri, Atmosfærekjemi, Fysikalsk kjemi, Kjemi
Zardin, Erika Forsker erika.zardin@kjemi.uio.no
Zhu, Liang Forsker liang.zhu@kjemi.uio.no