English version of this page

Teknisk ansatte (KI-TEKN)

Postadresse Postboks 1033, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 26
0371 Oslo
Stedkode 151212

Ansatte

Listen inneholder 15 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aller, Elijah Jeremiah Overingeniør +47 22855623 e.j.aller@kjemi.uio.no Glassblåsing
Berntsen, Morten Senioringeniør +47 22855557 +47 97536100 (mob) morten.berntsen@kjemi.uio.no Lokal-IT, IT-støtte til forskning
Foroughinejad, Behzad Senioringeniør +47 22857378 behzad.foroughinejad@kjemi.uio.no Elektronikk, Service, Instrumentering og utvikling, Lokal Hovedverneombud
Grønås, Terje Senioringeniør +47 22854463 terje.gronas@kjemi.uio.no Elektronikk, LabVIEW og Instrumentering
Helland-Hansen, Bjørn C Senioringeniør +47 22855449 +47 91147974 (mob) b.c.helland-hansen@kjemi.uio.no Teknologiledelse, Administrasjon
Isaksen, Gunnar Overingeniør +47 22855511 gunnar.isaksen@kjemi.uio.no Instrumentansvarlig
Kaboli, Massoud Senioringeniør +47 22854262 massoud.kaboli@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Kvernberg, Per Olav Overingeniør +47 22855418 p.o.kvernberg@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Løyland, Sverre Avdelingsingeniør sverre.loyland@kjemi.uio.no Massespektrometri, Sonokjemi, Fysikalsk kjemi, Spektroskopi
Merrachi, el Houssine Senioringeniør +47 22857437 e.h.merrachi@kjemi.uio.no Undervisningslaboratorium
Sørhaug, Terje Avdelingsingeniør +47 22857385 terje.sorhaug@kjemi.uio.no Lokal-IT
Thorsen, Tom tom.thorsen@kjemi.uio.no
Vigemyr, Joakim Lærling joakim.vigemyr@kjemi.uio.no Elektronikk
Walker, James Lærling +47 22856306 +47 41365659 (mob) james.walker@kjemi.uio.no
Wulff, Solveig Forskningstekniker - Teknisk ansatte +4797722523 (mob) solveig.wulff@kjemi.uio.no strålevern, strålevernkoordinator